Mot en stemme vedtok formannskapet kvensk navn på Tromsø. (Foto: Tromsø kommune)

 

19 samiske og 1 kvensk stedsnavn: Mot en stemme sa formannskapet sitt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Tirsdag denne uken ble strek for debatt satt og stemmer talt opp, og vedtak gjort i strid med hva FrP sin representant så for seg. Tromsø har dermed formelt innført 18 nye samiske navn på bygder, samt samisk og kvensk navn på selve byen, henholdsvis Romsa og Tromssa.

Avisa iTromsø beretter om mye offentlig debatt rundt forslaget til vedtak. Dette gikk i liten grad på det kvenske navnet, det var de samiske stedsnavnene folk reagerte på.

Disputten gikk på hvor vidt Tromsø kan regnes som en samisk by, om de nye navnene var oppkonstruerte eller basert på alders bruk, samt prinsipielt hvor vidt sakens konsekvenser burde bagatelliseres eller ei.

I alle fall, vi konstaterer at på kvensk heter Nordens Paris nå formelt Tromssa. Her er listen som ble klubbet i tirsdagens møte, det kvenske navnet helt nederst: