Hvilke rettigheter har ditt barn til opplæring i kvensk? (Tegning: Wilfred Hildonen)

 

Er du klar over de rettighetene ditt barn har til å lære kvensk på grunnskolen?

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Dersom tre elever ønsker det samme, og de bor i Troms og Finnmark, da kan barnet ditt få opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk på grunnskolen. Om skolen ikke klarer å finne en kvalifisert lærer, så plikter kommunen å finne alternativ undervisning, som for eksempel intensiv- eller fjernundervisning. Dette kan utdannings-direktoratet (UDIR) informere om på sine nettsider.

Se her: Filmer om opplæring i kvensk eller finsk

Språkopplæringen er ment til å gi viktig kompetanse for framtiden, og jobbmuligheter innen blant annen journalistikk, industri eller skole. UDIR sin informasjonsvideo forteller om hvordan språkopplæringen bidrar til identitetsdyrking og gir mer kunnskap om egen kultur og opphav.

For å ha rett på denne undervisningen er det ingen krav om å dokumentere opphav, og barnet skal ha mulighet til å starte med språkopplæringen når som helst i løpet av grunnskoleløpet. Så dersom du ønsker at ditt barn skal ha opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk til høsten, så er det bare å kontakte skolen eller fylkesmannen.

Les også: Leserinnlegg: Ny opplæringslov 

Rettighetene gjelder ikke for videregående opplæring, men skolene kan selv velge å tilby dette. Selve retten til å lære kvensk og finsk er også begrenset til Troms og Finnmark, men det er imidlertid ingenting i veien for at kommuner utenfor skal kunne tilby samme opplæring.

Les mer om rettighetene her: Om retten til opplæring i kvensk eller finsk