Den åpne kvensk-norske og norsk-kvenske nettordboka Nettidigisanat har flere hundre søk hver dag.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Nettidigisanat alkoi vuona 2013. Sen tavustalla oon Tromssan universiteetin Giellatekno, aukkee kalttiikoodi ja Kainun institutti.

Aluksi sielä ei ollu kovin paljon käyttääjiitä, mutta nyt sielä oon monta sattaa.
– Statistikken viser at Nettidigisanat blir brukt, forteller Sindre Trosterud.
– Ganske nylig, etter en lang dag var vi alle slitne og lurte på om det var noen i det hele tatt som brukte ordboka. Vi sjekka dette: 300 hundre søk den dagen. Hmm.. kanskje var det feil, tenkte vi, og sjekka dagen før. Åtte hundre søk! Bare i november var det 3000 søk, og 93 000 søk hittil i år. Fra starten av har det vært 222 000 søk.

Bøyde ord
Kaikki sanat oon Kainun kielitingan hyväksymät. Ko sana oon laitettu systeemhiin, sen analyseerathaan. Kaikki taivutusmuođot koodathaan.
– Du kan skrive hvilken som helst bøyningsform av ordet, og programmet vil gi deg grunnformen. Eller du skriver grunnformen og programmet gir deg alle bøyningsformer.
– Når det dukker opp feile former, så retter vi det opp. Vi tester disse hele tiden, sier Trosterud.
Mari Keränen jobber mest med å legge inn nye ord til databasen.
– Nettidigisanat er rettet mot alle. Den skal være et hjelpemiddel for de som ikke kan språket som førstepråk, men også for dem om kan språket muntlig, men ønsker å sjekke skrivemåten.
Ordboka er koblet til nettsida til Ruijan Kaiku: se etter Á-merket.

Flerspråklig kompetanse
To av de fire som arbeider med Nettidigisanat er opprinnelig finskspråklige, en er opprinnelig norskspråklig og en er tospråklig norsk-finsk.
Anna-Kaisa Räisänen oon työssä Kainun instutti – Kvensk insituttissa.
– Mie tehen vähän kaikkee kielityötä mitä tehemä instituttissa. Kieliteknologii prosjektissa olen enämpi faakilinen tiennäyttääjä ja koordinoija. Olin varhemin prosjektissa työssä vuona 2014. Sillon tehin työtä enimmiitten sanakirjan ja sanojen klassifiseeraamisen kans.
– Mie olen oppinu kväänin kieltä samala ko mie olen työtely ensisti minun pro gradun kans ja hiljemin vuođesta 2007 etheenkäsin tohtorintyön kans. Hiljemin ko olen tehny työtä kväänin kielen kans, olen ollu hyvässä kielikylvyssä kvääni miljöissä.
– Mie toivon ensisti ette kaikki alethaan oppimhaan kväänin kieltä. Niiltä kvääniiltä, jokka saatethaan kväänii, halluun kommentaarii, kunka saatama paranttaat sanakirjaa.

– Tarviima appuu
Mari Keränen oon väitöskirjatutkiija Ruijan arktilisessa universiteetissa. Hän ossaa saameeki. Hän tuli tähään följhyyn hänen tutkimuksen kautta: kunka kirjakielii suunnitelhaan.
– Mitä sie toivot Nettidigisanoitten käyttääjiltä?
– Toivon ette het oon tolerantit ko meiđän työ oon tyhä alussa. Met korjaama feiliitä aina ko met löyđämä niitä, mutta met tarviima kans appuu Nettidigisanoitten käyttääjiiltä, ko met emme kerkkii ettimhään ja testaamhaan kaikkee ko työtä oon paljon. Olkkaa siivot ja ilmoittakkaa meile jos löyđättä feilin!