I Alta kommune, her representert ved Nordlyskatedralen, ligger om lag 85 kvenske navn og venter på sin sak. Tredve av disse har ventet lenge. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

I likhet med omtalte Karasjok og Kautokeino har også Alta kommune mottatt purringer i kvenske navnesaker. Den eldste saka har bikket ti år.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Det er ikke bare i Karasjok og Kautokeino kvenske navnesaker har latt vente på seg. Også i Alta kommune trasker disse sakene rundt i sirup.

Les også: Kautokeino kommune tar fatt i saken

De to førstnevnte har tatt tak i sine saker. Og nå har Språkrådet bedt også Alta kommune om å få opp dampen, dette i form av to ulike purringer.

Og det skulle kanskje bare mangle? Til sammen er det om lag 85 kvenske stedsnavn som venter på høringsrunde i Alta kommune, hvorav over femti fra i fjor, mens tredve navn har ventet på sin behandling i snart elleve år.

Ber om svar

Den første purringa fra Språkrådet mottok Alta kommune den andre uka i mars i år. Den omhandlet oppstart av navnesak med cirka 55 kvenske stedsnavn, en sak kommunen opprinnelig fikk i hende i februar i fjor.

I purringa påpeker Språkrådet at de ikke har mottatt noen høringsrapport eller annet svar.

Lang behandlingstid

Den andre purringa, som Alta kommune fikk i midten av april, omhandler om lag tredve kvenske stedsnavn. Det var navnekonsulent for kvenske stedsnavn, Irene Andreassen, som tilbake i 2013 reiste sak på disse.

I brevet spør Språkrådet om kommunen har avholdt høring, om det foreligger høringssvar og om disse eventuelt kan sendes til Språkrådet. Videre heter det at dersom en høring ikke er blitt gjennomført, bes kommunen arrangere dette i nærmeste framtid.

Det har så langt ikke lyktes Ruijan Kaiku å få noen kommentarer fra de som har med stedsnavnsaker å gjøre i Alta kommune.