Bjørnar Seppola er leder i Kvenlandsforbundet. (Foto: Arne Hauge)

 

Skal drøfte problematikken rundt Nordisk samekonvensjon.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Kvenlandsforbundene i Norge, Sverige og Finland har over flere år registrert en utvikling hvor kvenske rettigheter til bruk av land, vann og utmark er blitt truet og uthulet. De nordiske regjeringer er opptatt av å styrke samisk kultur og samiske særrettigheter, men glemmer eller ignorerer ofte at kvenene lever i de samme områdene og dels i de samme næringene,» heter det i ei pressemelding fra Kvenlandsforbundet ved leder Bjørnar Seppola.

Konsekvensene

«Dette får uheldige konsekvenser for kvenene og dermed for samfunns- og næringsutviklingen i disse områdene,» skriver forbundet, som lover å ta problemstillingen opp i full bredde på et informasjons- og debattmøte på Folkets Hus i Kiruna 16. mars. Dette i regi av kvenlandsforbundene. Det er konsekvensene av en eventuell ratifisering av Nordisk samekonvensjon som løftes frem under møtet. Av programmet fremgår det at Karl-Wilhelm Sirkka, Tromsø, vil innlede til debatt om dette temaet.

Spilles opp mot hverandre

«Styrking av samiske bruksrettigheter kan lett gå på bekostning av kvenske bruksrettigheter i de samme områdene. På denne måten spilles to små regionale minoriteter opp mot hverandre. Forslaget til Nordisk samekonvensjon er utarbeidet over mange år uten at kvenene har fått vært med i prosessen, og uten at det er tatt initiativ til å utrede konsekvensene for kvenene og for samfunnsutviklingen på Nordkalotten,» skriver Kvenlandsforbundet.

Vi tar med at Karl-Wilhelm Sirkka​ har erfaring som næringslivsleder samt fra politisk arbeid blant annet som statssekretær i Norge. Kvenlandsforbundet omtaler ham som en aktiv samfunnsdebattant om mellomfolkelige problemstillinger i nord. I 2017 gav han ut en bok om samepolitikken: «Fra idé til faktura – fra samepolitikk til politikk for Sametinget».