Kvensk institutt samarbeider med aktører i Sverige og Finland om nytt prosjekt (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Kvensk institutt skal samrbeide med blant annet Övertorneå kommune og Uleåborg universitet for å styrke språket.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Når Minoritetsspråkloven i Sverige feirer 20 år 1. april, går samtidig startskuddet i Övertorneå kommune for prosjektet “Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten 2020-2021″, samarbeidsplattform for minoritetsspråk på Nordkalotten 2020-2021. Hovedmålet med prosjektet er å løfte og styrke meänkieli og kvensk, og finansieres hovedsaklig av midler fra Interreg Nord. Til nå skal prosjektet ha blitt tildelt 130.000 euro i Sverige, noe som tilsvarer rundt 1.3 millioner norske kroner.

Felles utfordringer

I løpet av prosjektperioden skal Övertorneå kommune, sammen med Kvensk Institutt og Uleåborg universitet i Finland, samarbeide rundt spørsmål språk og kultur, og sammen bygge både fysiske og digitale plattformer for sitt samarbeid.

− Utfordringene til meänkielitalende i Sverige og kvensktalende i Norge er ganske like, derfor er det naturlig for oss å samarbeide. Både den tornedalske og den kvenske befolkningens historie inneholder identitetstap og påtvunget språkbytte, men i dag finnes det en økt bevissthet om rettigheter i samfunnet og et stort ønsket fra fremvoksende generasjoner om å gjenerobre språket og kulturen, og dette er noe vi vil være opptatt av i dette prosjektet, sier projektleder Stefan Aro i en pressemelding.

Trenger autoriserte oversettere

Han konstaterer at det både i Norge og Sverige etableres nasjonale språksentre, men at det fortsatt er mye som må plass i forhold til for eksempel  autoriserte oversettere.

Vi vet at det er stor etterspørsel etter oversettelser av høy kvalitet i prosjektlandene, men forholdet mellom de som arbeider med minoritetsspråk har dessverre vært sporadiske. Dette prosjektet gir oss en fantastisk mulighet til å jobbe mer aktivt og fokusere sammen, sier prosjektlederen.

I tillegg til seminarer, språkfora og kulturmøter for både nye og gamle språkbrukere, vil prosjektet munne ut i et forsstudie for oversetteropplæring.

Minoritetsspråk er en stor del av mange menneskers liv og blir bare mer og mer viktig. Det stiller også høyere krav til de som jobber med språket, og nå har vi fått muligheten til å ta tak i mange av utviklingsområdene som finnes. Det føles stimulerende og utrolig gøy å komme i gang med, avslutter Stefan Aro.