På norsk kalles toppturmålet Halde også Sukkertoppen. Undersøkelser gjort av Eira Söderholm viser at navnet Sokkeritoppi vært brukt blant Alta-kvener. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Alta kommune ønsker å få på plass kvenske navn på alle sine populære 10-topper.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Det å besøke noen, eller aller helst alle, toppturmålene i Alta 10-toppers er et sommermål mange altaværinger har. Nå går kommunen ut på sine nettsider for å få på plass offentlig godkjente navn på alle ti toppene på tre språk.

– Når Alta kommune bruker stedsnavn må navnene være offentlig godkjent. Kartverket har derfor reist navnesak om skrivemåtene på en del av Alta kommunes 10-toppers på norsk, samisk og kvensk, skriver Alta kommune.

De fleste toppene har allerede godkjente navn på de tre språkene, men det er fire topper man til nå har manglet godkjente kvenske navn på. Disse er Lille Raipas, Halde, Borras Vestre og Losvarkollen. Kvensk stedsnavntjeneste foreslår at de skal hete henholdsvis Pikku-Raipas, Sokkeritoppi, Västä-Porhas og Luosvaara på kvensk.

– For oss virker det som det norske navnet Borras vestre er en spesifisering av hvor turtoppen ligger i fjellområdet Borras. På kvensk vil vi her foreslå Västä-Porhas. Vi gjør oppmerksom på at retningsadverb ikke skal etterstilles i stedsnavn på norsk, skriver stedsnavnkonsulent Irene Andreassen i sitt innspill til kommunen.

Høringsfrist er satt til 01.09.2020, og høringsinnspill sendes til Alta kommune: postpa@alta.kommune.no