Gjennom fylkeskommunen kan vernede fartøy få en velfortjent utvidet levetid. (Illustrasjonsfoto: Alf E Hansen)

 

Men snart går «kulturminnefristen» ut.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var fra årsskiftet at landets fylkeskommuner fikk overført ansvaret for å behandle flere tilskuddsordninger til kulturminner. Et ansvar som inntil den 1. januar i år hadde ligget hos Riksantikvaren. Søndag 1. november går fristen ut for å søke midler fra denne fylkeskommunale tilskuddsordningen, som altså gjelder vern og ivaretagelse av kulturminner.

Det er mulig å søke penger fra tre ulike ordninger under samme tilskuddsparaply, nemlig fra ordningen for tilskudd til fartøyvern, fra ordningen for tilskudd til restaurering av fredede bygg i privat eie og fra ordningen for tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner.

Vi tar med at dersom slike midler er aktuelle, så finner man mer informasjon samt søknadsskjema på hjemmesidene til Troms og Finnmark fylkeskommune.