Endrede bestemmelser trer i kraft 1. januar 2019. (Illustrasjonsfoto)

 

Holder konferanse for å belyse lovens nye og strengere tekst.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kulturdepartementet i Sverige inviterer i disse dager til en konferanse om endrete bestemmelser vedrørende de nasjonale minoritetenes rettigheter, samt om de «allmännas skyldigheter» som trer i kraft den 1. januar 2019.

Konferansen skal også belyse mulighetene og utfordringene når det gjelder å etterleve minoritetenes rettigheter, der minoritet.se melder at den retter seg mot folk som arbeider med nasjonale minoriteter og minoritetsspråk innen offentlig virksomhet, eller som på annet vis er valgt til å gjøre slikt arbeid. Også andre med liknende type ansvar er aktuelle som deltakere, meldes det.

Konferansen holdes den 4. desember i Stockholm, for mer info, les her