Musikkviter Reidar Bakke samlet inn så mye kvensk muntlig materiale at det endte med bok. (Foto: Arne Hauge)

 

Sang og musikk, rim og regler, historier og fortellinger – kvensk og norskfinsk muntlig tradisjon samlet i bokform.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Reidar Bakke har også tidligere vandret langs Varangerfjorden og samlet inn musikalsk tradisjonsmateriale. Tidligere har det handlet mest om sang, denne gangen lå oppmerksomheten på tekst.

– Jeg har vært på steder som Kiberg, Skallelv, Vadsø, Kariel, Vestre Jakobselv, Nesseby, Bugøynes, Neiden, Kirkenes og Svanvik. Jeg har funnet mange rim, regler og barnesanger, men også populærsanger, folkeviser og religiøse sanger, i hovedsak Læstadianske sanger, sier musikkviteren og forfatteren.

Langt i fra et liksomspråk

Mye av materialet er finsk, en god del er på norsk og svensk, og litt samisk og russisk. Materialet reflekterer alle de fem stammene vi har i Varangerområdet, sier Bakke, som hurtig forsto at materialet hørte hjemme i ei bok. Den kom ut nå i oktober med tittelen «Ei sole sorrakieli,» noe Reidar oversetter til «Det er ikke et liksomspråk.»

Jeg er stolt over det vi har samlet inn, og veldig fornøyd med hvorledes boken ble seende ut, sier Bakke til Ruijan Kaiku.

På nattbordet?

Lanseringen av boken fant sted under seminaret «Ta språket tilbake,» holdt i Vadsø i oktober, og Bakke sa der til publikum at han håpet boken ble godt mottatt, lokalt, men også over hele landet.

– Slik at neste gang Språkrådets direktør Åse Wetås blir intervjuet av Dagens næringsliv, og de spør hvilken bok hun har på nattbordet, så svarer hun Ei sole sorrakieli, sa Bakke til et lydhørt publikum.

Somby frisket opp forsiden

Antologien «Ei sole sorrakieli» har Trygg Jakola og Kaisa Maliniemi som medredaktører, etter innsamlingsarbeid i regi av Reidar Bakke og utført i årene 2015 og 2016. Boken er et resultat av prosjektet «kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger,» hvor hensikten har vært å samle inn, dokumentere og formidle nyere informasjon, slik den gjenspeiles og kommer til uttrykk i dag. Boka inneholder også en stor mengde historiske bilder fra ulike steder omkring Varangerfjordområdet, og de menneskene som bor der. Bokens forsidefoto er tatt av Samuli Paulaharju/Museiverket i Helsingfors, og digitalt fargelagt av Color Your Past  ved Per Ivar Somby.

«Ei sole sorrakieli» koster kroner 300 og kan bestilles på post@varangermuseum.no