Folk vil plukke bær uten å bli jaget og de fleste syns det er ålreit at sauen holder vegetasjonen og flotten i sjakk. Spørsmålet er hvordan statseid grunn i Nordland og tidligere Troms fylke skal forvaltes. (Foto: Arne Hauge)

 

Nord i landet inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til åpne innspillsmøter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Regjeringen har besluttet å starte arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og tidligere Troms fylke. Før vi starter arbeidet ønsker Kommunal- og moderniseringsdepartementet innspill fra brukere av utmarka, og inviterer derfor til innspillsmøter, heter det fra statssekretær Raymond Robertsen i ei pressemelding tirsdag 31. august.

Møtene finner sted på i Mosjøen og Målselv kommuner, henholdsvis på kulturhuset ved Sjøsiden senter, klokken 18 til 20 onsdag 8. september, og samme klokkeslett dagen etter på Istindportalen i Bardufoss.

Les også: «Situasjonen i Nordland og Troms er annerledes»

Regjeringen opplyser at arbeidet er en oppfølging av forslaget fra Samerettsutvalget II (NOU 2007: 13) om ny forvaltningsordning for Nordland og Troms, sitat, «med sikte på å sikre lokalsamfunn og samiske interesser større innflytelse og involvering i utmarksforvaltningen.»

Regjeringen sier samtidig at det er viktig for dem å involvere de berørte interessene. Det kan være kommunene, landbruksnæringen, reindrifta- og øvrig lokalt næringsliv, Statskog SF som grunneier, statsforvalterne, friluftslivs- og jegerinteresser og Forsvaret, oppramser de.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til hva slags løsning som er ønskelig for Nordland og Troms. Det er viktig at den løsningen som blir valgt er tilpasset forholdene. Vi ønsker derfor gode innspill til en eller flere mulige modeller for forvaltningen av statseid grunn i Nordland og Troms, sier Robertsen.

Vi tar med at møtene er åpne og alle velkomne.