Vi har tilbudet, sier rektor Valter Olsen, stadig på utkikk etter medarbeidere som vil overta etter kommunens tidligere kvensklærer Tryggve Enoksen. (Foto: Arne Hauge)

 

Å huke fatt i lærere som snakker kvensk vil bli lettere nå som språksenteret er i drift, tror Kvænangen-rektor Valter Olsen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Snart får Kvænangen ny kombinert barne- og ungdomsskole, og rektor Valter Olsen krysser fingre for at det ordner seg med kvalifisert lærekraft både i kvensk og samisk.

– Vi har tilbudet i skolen, og med det nye språksenteret vil det åpne seg muligheter for å hente inn kompetansen. Jeg tror senteret i så måte vil bli veldig sentralt i årene som kommer, sier Olsen, som i tillegg til redusert strev med å få tak i lærere med den rette språklige kompetansen, også ønsker seg samisk og finsk som fordypningsfag i skolen. Tilbudet mangler i dag.

Skolen speilet flerspråkligheten

Selv er rektor Olsen barn av det han kaller et ekte 3-stammersmøte. Farsiden vandret inn til Kvænangen på 1800-tallet, og der faren i Valters oppvekst snakket finsk, snakket moren samisk. Flerspråkligheten i hjemmet ble etter hvert speilet også i områdets barne- og ungdomsskoler, der finsk kom til å følge samisk som tilbud.

Samtidig hadde skolen en porsjon flaks; finsklærer i Kvænangen gjennom mange år, Tryggve Enoksen, lærte nemlig bort en finsk som i realiteten ikke kun var finsk, men kvensk.

En nokså ukjent forskjell

Tryggve er født og oppvokst i indre Kvænangen, det historiske kjerneområdet for finsk innvandring hit til området. På skolen var vi nok mindre bevisst forskjellen, men Tryggve, som var sjøllært i språket, lærte bort kvensk, sier Olsen.

Dere var heldige med den?

At de vender tilbake

Ja, det var flaks at ungene fikk tilbud i kvensk, sier Valter, som roser gammellærerens evner til å lære fra seg. Nå kaller han det en gledens dag, da språksenteret offisielt åpnet.

Jeg hilser språksenteret for samisk og kvensk hjertelig velkommen. Håper det bidrar til at elver vender tilbake til Kvænangen med fagkompetanse i disse minoritetsspråkene. Det er mitt store ønske, sier rektor.