Tidligere denne måneden kunne Norske kveners forbund holde sitt første landsmøte på fire år. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Landsmøtet i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto ønsker å klargjøre forbundets motiv for å bryte samarbeidet med Kven Østlandet.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Den 23. – 24. april avholdt Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto sitt landsmøte på Thon hotel Polar i Tromssa/Tromsø. Landsmøtet samlet i overkant av førti delegater fra sine ulike lokallag i Norge, blant annet for å behandle forbundets årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett. Det ble også valgt nytt styre for kommende toårsperiode.

Landsmøtet vedtok også et par resolusjoner. Det melder Nkf/Rk i en pressemelding.

Les også: Bekrefter brudd med sørnorsk lokalforening

Gjensidig tillitt nødvendig

I den ene resolusjonen heter det at «Landsmøtet ønsker å klargjøre Norske kveners forbunds motiv for å bryte samarbeidet med Kven Østlandet. Målet er å skape ro. Vi vil ikke bidra til å skape ytterlige støy og konflikt rundt situasjonen, men vi forbeholder oss retten til å forsvare vårt standpunkt og våre beslutninger.»

Videre står det at «Norske kveners forbund jobber for å knytte til oss engasjerte enkeltmennesker og grupper som vil bidra til at vi når målene i handlingsplanen. Som frivillig organisasjon er vi avhengig av at deltakelse i organisasjonen oppleves lystbetont og motiverende. Det er nødvendig å ha et godt samarbeid og gjensidig tillit for at vi skal kunne benytte fordelen ved å stå samlet.»

Les også: Bruddet med Nkf: – Uforståelig for oss

Har vært utfordrende

«Det er beklagelig at det har kommet til et brudd, men det har vært utfordrende å arbeide med saker som gir motivasjon og overskudd uten gjensidig tillit og godt samarbeidsklima. I ytterste konsekvens er det da til alles fordel at partene går hver til sitt.»

«Norske kveners forbund skal være en åpen og inkluderende organisasjon, og skal fortsette å støtte opp om alle som jobber for å styrke kvensk språk og kultur», heter det fra resolusjonen.

Les også: Leserinnlegg: «Utestenging av Kven Østlandet på bakgrunn av våre meninger»