Astrid Serine Hoel har koreografert dansen til den kvenske eventyrfortellingen Havfruas perler. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

– Det har vært gjort lite kartlegging og forskning på kvenske dansetradisjoner, derfor har jeg lyst til å bidra med både innsamling men også å lære det videre, sier Astrid Serine Hoel.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Den kvenske danseren Astrid Serine Hoel har fått midler fra Kulturrådet til innsamling av kvensk dans med leting i arkiver og intervjuer med eldre kvener.

– Jeg har lyst å gjenskape de gamle kvenske dansene, eller i alle fall blåse liv i disse. Og så ønsker jeg å tilføre noe nytt i tillegg, forteller hun engasjert.

Innsamling og formidling

Mange kjenner kanskje Astrid Serine gjennom den kvenske eventyrfortellingen Havfruas perler som hun har laget og fremført sammen med Trygve Beddari og Anne Maragaret Nilsen. Her hadde hun rollen som ungjenta Serine, men også var en havfrue. Nå ønsker Hoel å samle informasjon om kvensk dansetradisjon, for så å ta disse et steg videre.

–Jeg skal ikke bare samle inn informasjon, men vil også lage små koreografier tilpasset elever i barne- og ungdomsskolen basert på det jeg finner ut, sier hun.

Nå håper hun å komme i kontakt med noen som kan fortelle litt om kvenske dansetradisjoner, og som forhåpentligvis vil vise henne noen steg.

– Jeg har prøvd å lese meg til kunnskap om kvensk dans, men det er jo ikke bare enkelt. Det jeg håper på, er å møte noen som kan vise meg hvordan man pleide å danse, eller få se gamle filmopptak, forteller hun.

En sosial dansetradisjon

Dans er en del av den kvenske kulturarven som til nå har vært ganske skjult og lite kjent.

–Jeg har inntrykk av at det finnes en del kvensk dansetradisjon, selv om læstadianismen har visket ut en del, sier hun.

Hoel ønsker å samle inn informasjon om alle former for kvensk dans, for eksempel ringdans, pardans, barneregler med bevegelse til eller sanger til ulikt arbeid.

– Det jeg har hørt er at det har vært dans og sang sammen, og gjerne ringdanser der det sosiale har vært viktig. Jeg har også forstått det slik at dansen i stor grad har vært tilknyttet saunatradisjonen og sammenkomster på lørdager, forteller hun.

Og på svensk side skal det ha vært vanlig med klappeleker.

Blåse liv i gamle kunster

Det innsamlede materialet ønsker Astrid Serine å utvikle videre til enkel opplæring i skolesammenheng, men også til å bruk i sceneoppsettinger.

– Til nå har det blitt gjort lite kartlegging og forskning på kvenske dansetradisjoner, derfor har jeg lyst til å bidra med både innsamling, men også å lære det videre. Jeg håper prosjektet ender i at jeg får laget noen korte koreografier for grunnskolen, men også at jeg får materiale til profesjonelle forestillinger. Og selvsagt håper jeg at det skal bli mer liv i den kvenske dansetradisjonen framover. Det hadde vært utrolig stas om jeg kan være med på å videreføre den kvenske kulturen. Dans er jo et universelt språk og en fin måte å uttrykke seg på, samtidig som det er med på å bringe folk sammen, sier hun.

Nye kontakter

Astrid Serine har allerede kontaktet ulike kvenske miljøer, og sendt henvendelser til både kvenforeninger, privatpersoner og kulturinstitusjoner.

–Nå håper jeg ordet spres godt ut, slik at flere får vite om prosjektet. Jeg har også tatt kontakt med forskjellige arkiver, ikke bare i Norge, men også Sverige, røper hun.

Innsamlingsarbeidet vil primært foregå i 2020, og hun håper også at privatpersoner vil bidra til prosjektet.

– Jeg håper noen som sitter på private filmopptak vil dele dette med meg. Eller hvis noen vet noe som helst om kvensk dans, så ønsker jeg å få vite om det. Dersom vi ikke kan møtes, så kan man kan for eksempel filme seg selv og sende det til meg, oppfordret Astrid Serine som blant annet kan kontaktes på astrid.serine@gmail.com

Trondheimsopphold

5. -10. september skal danseren være på residens i Trondheim. Der skal hun lete litt i arkiver og forhåpentligvis møte noen som har kjennskap til kvenske dansetradisjoner.

– Egentlig ønsker jeg å reise en del rundt for å møte mennesker, men alt slikt er jo avhengig av koronasituasjnen framover, påpeker danseren.

– Nå gleder jeg meg til å sette ordentlig i gang med prosjektet.