Fra et fylkeskommunalt kvenseminar i 2018. Dessverre må slike samlinger nå foregå på nettet. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Fylkeskommunen inviterer til dialogmøte.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Forleden fikk vi en invitasjon fra Troms og Finnmark fylkeskommune. De inviterer kvenske og norskfinske miljøer til digitalt dialogmøte, et møte som etter planen skal finne sted torsdag 26. november, fra klokken 10 til 14. Møtet skal handle om kvenske/norskfinske strategier i Troms og Finnmark fylkeskommune, for perioden 2021 – 2025. De skriver i pressemeldingen:

«Troms og Finnmark fylkeskommuner har i flere år hatt en satsing innen kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur, gjennom Strategier for arbeidet med kvenske/ norskfinske forhold i Finnmark 2016-2020 og Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020. Troms og Finnmark fylkeskommune legger nå til rette for et arbeid mot nye felles kvenske/norskfinske strategier 2021-2025, og ønsker innspill fra institusjoner, organisasjoner og miljøene.»

Programmet kommer senere, melder fylkeskommunen, men de har allerede satt opp fire aktuelle hovedområder. Disse er språk og språkopplæring, kunst, kultur, litteratur og bibliotek, kulturminner, museum og immateriell kulturarv, samt internasjonalt samarbeid, kulturnæring, reiseliv og medier. Det blir en innledning til hvert tema, samt også åpent for dialog og innspill i hver temabolk, melder arrangøren.

Dialogmøtet foregår på plattformen Teams, og dersom du melder deg på innen fristen 25. oktober, vil du etter det arrangøren opplyser få ei lenke til det digitale møtet. Her kan du melde deg på:

Påmelding digitalt dialogmøte om kvenske/norskfinske strategier