Kväänimonumentti Numerovankkassa Kaivuonon komuunissa. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kåfjord kommunes kulturpris for 2023 skal deles ut denne høsten.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Annet hvert år deler Kåfjord kommune ut sin egen kulturpris, ment som støtte og motivasjon i det pågående kulturarbeidet i Kåfjord. Tiden har nå kommet for å dele ut prisen på nytt.

Prisen kan, ifølge kommunens informasjon, tildeles lag, organisasjoner eller personer over 16 år som arbeider innenfor det utvidede kulturbegrepet i kommunen, samt til aktive utøvere, trenere, ledere eller en organisator som har gjort seg spesielt bemerket i kulturlivet.

Utover heder og ære får vinneren også 5 000 kroner.

Kommunen ønsker nå forslag til aktuelle kandidater. Dette må være kommunen i hende senest tirsdag 7. november. Forslag med begrunnelse sendes til post@kafjord.kommune.no og merkes «Kulturprisen 2023.»

Alle innbyggere i Kåfjord kommune har forslagsrett.