De trenger bilder av alt fra vandring og bærplukking, til jakt og skogsarbeid. (Illustrasjonsfoto/arkiv: Liisa Koivulehto)

 

Skal lage utstilling om vakre Reisa i Nord-Troms.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Mer presist handler utstillingen neppe om hele Reisa-området, men om nasjonalparken og vassdraget. Det er Halti nasjonalparksenter AS som sammen med Reisa villakssenter skal lage en ny fast utstilling på Halti, bygget som også huser Halti kvenkultursenter.

– Vi søker bilder til utstillingen «Fantastiske Reisa.» Utstillingen forteller om natur og naturbruk i Reisa nasjonalpark og Reisavassdraget, framgår det i ei pressemelding fra Odd Rudberg og Marianne Bilden, begge tilknyttet prosjektet. Mandag denne uken holdt de også et pressemøte om saken, det fant sted på Halti-bygget på Storslett.

– Vi skal trekke fram naturverdiene, kulturen, bruken og identiteten til det mektige naturområdet, og presentere det for et bredt publikum og besøkende. I denne forbindelsen går vi nå ut og spør etter bilder som vi kan få bruke inne i utstillingen. Det vi er særlig på jakt etter er bilder som viser mennesker – folk på tur i Reisa nasjonalpark og på Reisaelva, opplyser folkene bak prosjektet.

Det de ser etter, for å nevne noen stikkord, er vandringer, jakt, fiske og bærplukking. Båtturer, padling og staking på elva. Skiturer, reinraiden, hundekjøreturer og vinterturer. Bruk av hyttene i dalen, og bygging av hyttene. Turliv, telting og livet ved bålet. Arbeid i utmarka, inkludert skogsarbeid og vedhogst.

Eller kanskje du sitter på bilder fra åpningen av nasjonalparken tilbake i 1987, eller bilder av hendelser som storflom, isgang, spesielle værforhold og annet.

– Og selvfølgelig mye annet som kan være flott å vise fram. Vi er interesserte i både svart-hvitt bilder og fargebilder. Bildene skal brukes inne i utstillinga, enten på veggen eller ved at vi bruker dem digitalt og viser dem på en berøringsskjerm som besøkende selv kan betjene, meldes det.

Arrangøren lokker med utstillings-frikort og et lite honorar for bildebruken, og håper folk kan sende dem sine blinkskudd innen 30. mai, altså om få dager.

– Vi kan ta imot bilder på papir, som vi skanner inn og vi kan ta imot digitale kopier. Eiere av bildet får selvfølgelig papirbildet tilbake, samt den skannede kopien. Alle fotografer/givere blir kreditert.

Her er epostadresse for deg som har lyst å sende inn bilder til utstillingen: halti@reisanasjonalpark.no