Språkrådet på feltarbeid under Paaskiviikko.

Vet du hva madrass eller øyenvippe er på kvensk? Eller har du en spennende, morsom eller trist fortelling om et kvensk stedsnavn?

Språkrådet ønsker kontakt med deg i løpet av Paaskiviikko 2017.

Verena Schall og Katriina Pedersen fra Språkrådet gjester Paaskiviikko med feltarbeid og språkkafe. – Vi gleder oss stort til å besøke Nord-Troms under Paaskiviikko 2017, sier de.

Feltarbeid om kvenske stedsnavn
Fra 6. til 11. juni er Språkrådet på jakt etter å snakke med alle som kjenner til kvenske stedsnavn i Nord-Troms. Språkrådet har nemlig startet opp et formidlingsprosjekt om de kvenske stedsnavnene i Norge.

– Du behøver ikke å være ekspert på kvenske stedsnavn. Om du kjenner til ett eller hundrevis av navn, spiller egentlig ingen rolle. Vi er på jakt etter minnene og fortellingene folk har om stedene sine. Og så håper vi at de aller fleste blir med på å lage en film om stedsnavnet sitt også, forteller rådgiver for kvensk Katriina Pedersen.

Målet med prosjektet er å lage korte videofilmer hvor kvener og norskfinner forteller om lokale steder og minner som er knyttet til disse stedene. Videomaterialet er tenkt brukt i et større formidlings- og undervisningsmateriale og i Språkrådets arbeid generelt. Språket i filmene skal i hovedsak være kvensk, finsk eller meänkieli med teksting til norsk. Men også norsk kan brukes.

Språkkafe i Storfjord
Lørdag 10. juni er det duket for språkkafe i Storfjord. Språkrådet, Kvensk språkting og Paaskiviikko går sammen for å samle inn kvenske ord til et undervisningsmateriale kalt Lexin Bildetema.

Lexin-ordbøkene er laget spesielt med tanke på elever i grunnopplæringen. Bildetemaordbøkene er interaktive bildeordbøker med lyd. De rundt 1900 oppslagsordene er fordelt på 31 ulike temaer. I dag finnes Lexin Bildetema for Sverige, Norge og Danmark i 36 ulike språkvalg, deriblant finsk, meänkieli og romanes. Utdanningsdirektoratet ønsker nå å lage en kvensk versjon. Kvensk institutt jobber med å oversette oppslagsordene. Kvenske språkbrukere er viktige for prosjektet.

– Tanken bak språkkafeene er å forankre valget av ord til ordboken blant de kvenske språkbrukerne. Kom og fortell oss hva som er riktig på din kvensk! sier minoritetsspråkrådgiver Verena Schall. Se Paaskiviikkos program for tid og sted.

Kontakt
Språkrådet hører gjerne fra deg i forkant av feltarbeidet og språkkafeen: Verena Schall, tlf. 918 46 643, e-post: verena.schall@sprakradet.no eller Katriina Pedersen, tlf. 901 59 638, e-post: katriina.pedersen@sprakradet.no

Bor du ikke i Nord-Troms, men har lyst til å bidra i et av prosjektene? Ikke nøl med å ta kontakt med Verena Schall eller Katriina Pedersen.