Avtroppende forbundsleder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto, Kai Petter Johansen, benekter å ha samsnakket med Kongen i forkant av deres respektive nyttårstaler. (Kuva: Arne Hauge)

 

– Jeg oppfatter det som en beskjed til Storting og regjering om å innta nye holdninger, sier Kai Petter Johansen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Nei, vi har ikke samsnakket i forkant, ler Kai Petter Johansen.

Ruijan Kaikus journalist klarte ikke å dy seg, og måtte stille spørsmålet etter at Johansen i den kvenske nyttårstalen snakket om at «forsoning kan bare oppnås om vi er villig til å se andres virkelighetsforståelse», hvorpå Kongen fulgte opp med noe lignende i sin tale litt senere samme dag:

Les også: Kongen: – Fornorskningen ble et tap for oss alle

– Å lytte henger sammen med det å snakke sant om det som har skjedd, og erkjenne hverandres virkelighet. Det var også en forutsetning for Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, som ble lagt frem i sommer, sa Kongen.

– En flott tale

Johansen er imidlertid tilfreds med at Kongen fant plass til noe som opptar dem begge:

– Det er fint at kongen ser flere av de tingene vi er opptatt av, og viktig at han har lagt så sterk vekt på rapporten fra Sannhets og forsoningskommisjonen, sier han.

– I talen sa han mange viktige ting om det som har vært og om det som må komme for å oppnå forsoning. Kongen hadde en flott tale og maner til et sterker vi, på bekostning av oss og dem.

Les også: Nyttårstalen: Ber myndighetene møte ved grinda

– Det viser at han vektlegger likeverd og virkelig ser både liten og stor i samfunnet, sier kvenlederen.

Beskjed til Storting og regjering

Johansen sier det hele var veldig gledelig.

– Jeg ble veldig glad for at Kongen sa disse tingene, og jeg oppfatter det som en beskjed til Storting og regjering om å innta nye holdninger i deres arbeid med minoriteter, sier Johansen.

– Dialog som er egnet til å skape tillit og varige løsninger må bygges på likeverd, sannferdighet og gjensidig respekt, sier han.

Les også: Ser for seg en beklagelse fra Kongen

Han forteller at han også har merket seg at Kongen i sine tidligere nyttårstaler har gitt fokus til flere av de samfunnsproblemene som også kvenfolket opplever ekstra sterkt.

– Kongehuset går foran i forsoningsarbeidet ved at de ser og anerkjenner problemene som minoriteter, og andre som faller utenfor, opplever. Det gir meg stor tro på en bedre framtid, avrunder Johansen.