Inger Birkelund leder prosjektet Kyläpeli – bærekraftig verdiskapning med utgangspunkt i kvensk kultur (2018-2019). Kuva: Arne Hauge

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Prosjektet Kyläpeli – bærekraftig verdiskapning med utgangspunkt i kvensk kultur (2018-2019), har fått tilsagn på nær en million kroner i støtte.

Av beløpet går Troms fylkeskommune inn med inntil kroner 750.000, og Nordreisa kommune med inntil kroner 200.000.

Halti kvenkultursenter/Haltiin kväänisentteri IKS er formell eier av prosjektet, som drives i samarbeid med Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, ITU Kvensk Teater Trupp og Nord-Troms Museum AS. Prosjektet Kyläpeli er toårig, og ledes av Inger Birkelund fra den kvenske kulturtilbyderen ihana! AS.

Uforløst potensial

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), sier til Halti kvenkultursenter at prosjektet er vurdert til å berøre et område – både tematisk og geografisk – med et stort uforløst potensial for verdiskaping.

– Fylkets fortrinn hva angår kultur har lenge vært ansett som et område man ønsker å bygge videre på innen reiselivet, men foreløpig har det vært få initiativ tilknyttet den kvenske delen av dette. Tematikken har imidlertid potensiale til i framtiden å kunne bli et virkelig signaturprodukt for hele regionen, sier Simonsen.

En spennende begynnelse

Kvenkultursenteret har også søkt om støtte til forprosjektet Kventeater 2.0, med mål om å stifte et nasjonalt kventeater i tilknytning til Halti og Nordreisa. Dette har de gjort sammen med ihana! AS, ITU Kvensk Teater Trupp og KultNett AS. Dette prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Troms fylkeskommune på inntil kroner 370.000, noe som utgjør 74 prosent av totalen. Halti kvenkultursenter er formell eier også av dette prosjektet, som også skal ledes av Inger Birkelund. Fylkesråden kaller prosjektet en spennende begynnelse på noe hun håper og tror kan bli en framtidig utviklingsmotor innen kvensk språk og kultur.

Viktig støttespiller

– Vi har allerede sett hvordan teateret kan engasjere både publikum og lokalt næringsliv via tilstøtende prosjekt tilknyttet spelet Kyläpeli i Reisadalen, og det er flott at vi kan bidra til den videre utviklingen av dette, sier Simonsen til kvenkultursenteret.

Pål Vegard Eriksen er daglig leder på Halti kvenkultursenter, og sier at Troms fylkeskommune i en årrekke har vært en viktig støttespiller til arbeidet med revitaliseringen av kvensk språk og kultur i Troms.

–  Fylkeskommunen viser også her vilje til å være med å løfte. Disse to prosjektene er viktige steg for å styrke eksisterende produksjonsmiljø, og for å gjøre kvensk språk og kultur mer tilgjengelig for alle i framtiden, sier Eriksen.