Pohjoismaitten ministeriraati, joka oon kovola Helsingissä, esittää ette Pohjoismaissa otettais käythöön yhtheinen henkilönumero eli id-numero.

Se helpottais ihmissii jokka muutethaan maasta toisheen ja työtelhään ja pendleerathaan Pohjaismaitten välilä.
Sie tarvittet henkilönumeron esimerkiksi ko sie aukaiset pankkikonton ja ko sie ostat mobiiliabonnementin – tai ko sie olet tekemisissä viranomaisten kans.

Jos sama numero toimis joka Pohjaismaasa, se olis helpompi elläät ja työtelä joskus sielä, joskus täälä. Se poistais rajaestheitä ja lissäis liikkumista maitten välilä.

Se oon kuitenki pitkä matka siiheen ette tämmöinen yhtheinen numero tulis.
Pohjaismaasta toisheen muuttaa joka vuosi 45 000 ihmistä. Joka maassa oon hyvät mutta erilaiset henkilönumerosysteemit. Toisissa oon pelkkii numeroita ja toisissa oon kirjaimiitaki. Tunnukset oon eripithuiset.
Työjoukko ehottaa ette olis yksi numero mikä passais johkaisessa viiessä maassa.

Tääpänä henkilötunnuksesta näkkyy esimerkiksi sinun sukupuoli. Se oon probleemi niile jokka vaihethaan sukupuolen: numero ja ihminen joka siinä oon, ei stemmaa. Se olis meininki ette olis semmoinen numerosarja josta ei näkyis mithään semmoista tiettoo – ei esimerkiksi syntymäpäivääkhään – vaan se olis tyhä yksi numerosarja.

Europassa oon plaana ette tulis yhtheinen europpalainen digitaalinen tunnus. Työryhmä ei halluu tehhä monnii eri systeemiitä ko tyhä helpottaa ihmisten arkielämää ja viranomaisten yhtheistyötä Pohjaismaissa.