Denne gjengen var blant elevene som fikk høste poteter og lære om kvensk språk og kultur. (Kuva: Riinakaisa Laitila/Kvensk institutt)

 

Lærer elevene kvensk gjennom praktisk arbeid.

 

Ingrid Aslaksen
ingrid@ruijan-kaiku.no

 

«Kvensk institutt og Børselv oppvekstsenter har gjennomført et samarbeidsprosjekt om Putaattimaa/Potetland», heter det i en pressemelding fra Kainun institutti – Kvensk institutt.

Formålet var å lære elevene om kvensk språk og kultur gjennom praktisk arbeid med dyrking av poteter og andre spiselige vekster som erter og blomster.

Språkopplæringen har basert seg på learning by doing-metoden, og har også resultert i kreative oppfinnelser i form av skilting og pynting av potetlandet, og til slutt en utstilling om hele prosessen.

I sammenheng med avslutningen på dette prosjektet, inviterer instituttet både media, foreldre og andre interesserte til en felles Potetfest tirsdag den 18. oktober klokken 12:00. Her vil det bli servert smakebiter av potetretter som barnehagebarna og elevene selv lager, i tillegg til teaterforestillinger på kvensk, samisk og norsk, sanger og åpning av selve utstillingen om potetland.

Evaluering av prosjektets tilpasning

Prosjektet har gitt gode resultater i form av stor avling av potetene og økte språkkunnskaper hos elevene. Børselv oppvekstsenter ved rektor Kirstin Eliassen og lærerstaben har vært med på å evaluere pilotprosjektets tilpasning til læreplanens fagmålsetninger og skriftlig materiale brukt i prosjektet.

Kvensk institutt har fått midler fra Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning til å utvikle læremiddel for skole og pedagogisk barnehagemateriell i kategorien smale fagområder for å produsere pedagogisk veiledningshefte om språkopplæring med potetland på kvensk og norsk til alle. Heftet gis ut til våren 2023, og dermed kan alle interesserte dyrke poteter med kvensk språk den neste potetsesongen.