Ivar Johnsen har jobbet med kvensaka i en «mannsalder». (Kuva: Arne Hauge)

 

Generalsekretæren i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto har sagt opp sin stilling. – En epoke er over, sier forbundsleder Kai Petter Johansen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Generalsekretær Ivar Johnsen i Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto har valgt å si opp sin stilling etter over atten år i forbundet.

«Det er vemodig, men Johnsen ønsker å prøve noe nytt og den sjansen fortjener han etter alle disse årene.» Det skriver kvenforbundet på sine nettsider.

«I sin stilling som generalsekretær har nok han vært den personen i forbundet som flest av våre medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere har fått møte og forholde seg til, gjennom flere perioder med skiftende styrer og en rekke landsmøter. Han har vært involvert i nærmest alt Nkf – Rk har foretatt seg i dette årtusenet, og har vært en sentral del av den positive utviklingen forbundet og kvensaken har opplevd gjennom de siste 20 år», skriver Norske kveners forbund.

«Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto vil takke Johnsen for all tiden og innsatsen han har lagt ned i forbundet og kvensaken, og ønske han all mulig lykke i sin nye tilværelse.»

Johnsen har vært ansatt hos kvenforbundet siden 2. februar 2004. Han ble først ansatt som forbundssekretær i en seksti prosent stilling, ettersom forbundet på det tidspunktet ikke hadde midler til en fulltidsansatt. Han tok over etter Atle Michael Hove som hadde vært fungerende forbundssekretær fra april året før.

Fin utvikling

Bjørnar Seppola satt som leder i kvenforbundet da Johnsen ble tilsatt. Et par måneder senere valgte forbundet ny leder i Henry Osima. Deretter har Johnsen jobbet under en rekke ulike ledere: Helge Huru, Rune Sundelin (to perioder), Anne-Gerd Jonassen, Hilja Lisa Huru (tre perioder), og de siste par årene under Kai Petter Johansen, som er inne i sin andre periode.

Den sittende forbundslederen sier det er vemodig at Johnsen gir seg, men at det ikke er overraskende.

– Nei, det kom ikke overraskende på oss, det har ligget i kortene en stund og han har jobbet ut oppsigelsestiden hos oss. Han har vært her lenge og har jobbet mye alene opp igjennom årene, så det er forståelig at han ønsker å gjøre noe annet, sier Johansen.

– Han har hatt en sentral rolle og har vært en del av en fin utvikling både i organisasjonen og i kvensaka. Det er en epoke som avsluttes, både for oss og for ham, sier forbundslederen.


Kai Petter Johansen (fremst) er en av mange ledere Ivar Johnsen (bak) har jobbet tett med gjennom nesten to tiår som generalsekretær i Norske kveners forbund. (Kuva: Arne Hauge)

Intern løsning

– Jeg håper vi kommer til å treffe på ham rundt om på arrangementer og slikt, og er takknemlige for at han har sagt seg villig til å hjelpe oss i overgangsfasen, hvis behovet skulle melde seg, sier han.

– Har dere en erstatter klar?

– Det har vi ikke, og stillingen vil neppe lyses ut det første halvåret. Vi har allerede ansatte i organisasjonen, og vil i første omgang se hvordan vi kan løse dette internt og hvordan vi kan gi dem størst mulig stilling, avslutter Johansen.

Ruijan Kaiku har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra Ivar Johnsen.