Paaskiarrangørene Lisa Vangen, Pål Vegard Eriksen og Tove Reibo er godt fornøyd med årets festivaluke. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Paaskiarrangørene Lisa Vangen, Pål Vegard Eriksen og Tove Reibo ser fram mot en ny festivaluke i  juni. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

.

Den kvenske festivaluka Paaskiviikko i Nord-Troms har fått støtte fra fylkeskommunen.

Tirsdag 29. mars vedtok nemlig fylkesrådet i Troms fordeling av om lag 2,2 millioner kroner i festivaltilskudd til 32 festivaler i hele fylket, deriblant Paaskiviikko.

Paaskiviikko er tildelt kr 70 000,- for 2016.

– Paaskiviikko bidrar både direkte og implisitt til revitalisering av kvensk språk og kultur og er kvenkultursenterets desidert største tiltak i løpet av et år, derfor er det svært gledelig at fylkesrådet og fylkeskommunen støtter opp om- og ser viktigheten av de kvenske kulturdagene i Nord-Troms, sier Halti kvenkultursenters daglige leder og festivalsjef for Paaskiviikko, Pål Vegard Eriksen.

Datoen er satt

I år finner de kvenske kulturdagene i Nord-Troms sted i perioden 6.-12. juni. Dette blir 7. år på rad at Paaskiviikko arrangeres regionalt i Nord-Troms.