– Trur ikke de menneskelige tingene er diskutert.

Lill Vivian Hansen
lill.hansen@altaposten.no

– Det blir nok ikke den store forskjellen fra i dag til i morgen, men på sikt vil limet som har holdt oss sammen bli visket bort, frykter Terje Aronsen.
Aronsen har jobbet med kvensk språk og kultur siden 1970-tallet, et arbeid han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og han var den første lederen i Norske Kveners Forbund.
– Jeg kan bare uttale meg ut i fra den erfaringa jeg har: Å ikke få lov til å være den man er, sier han.

Fremmedgjøring
Han mener hele vår identitet vil bli rokket ved i den planlagte sammenslåinga av Troms og Finnmark fylker.
– Jeg er et barn av etterkrigstiden. Vi hadde lite penger, men mange andre ressurser som var viktig og som har formet oss. Vi hadde god kommunikasjon med bygdefolket både barn og voksne. Det var små bygdesamfunn som var veldig robust, forteller Aronsen.
Nå reagerer han på at man vil sette tilhørighet og identitet ut av funksjon ved å slå sammen fylkene og mener det vil føre til fremmedgjøring i samfunnet. For Aronsen har det vært til god hjelp å ha tilhørighet.

– Fremmedgjøringa og sentraliseringa har foregått helt siden krigen. Storsamfunnet kjører over oss hele tiden og vi mister sjela vår, mener han.

Identitetsløs
– Det er bare dem som ikke har tilhørighet, identitet og røtter som kan gjøre noe slikt, mener Aronsen, som innerst inne er skuffet over at ikke flere sier i fra at vi ikke vil ha denne sammenslåinga.
Han mener det er enorme avstander som blir skapt – både fysiske og menneskelige i et så stort fylke. Han synes det er merkelig at man i dag ikke greier å se at det er om å gjøre å ta vare på den identiteten folkene har. Tenk om hele Sør-Norge hadde blitt slått sammen?
– Røtter er viktigst. Man vil alltid hjem, avslutter Aronsen.