Vebjørn Vinjar Karvonen. (Kuva: Malin Vollstad)

 

Påtroppende leder i Kvääninuoret er lite imponert over årets Kvemseminar-grep fra Troms og Finnmark fylkeskommune. – Mest hensiktsmessig, sier fylksråden.

 

Frank Halvorsen / Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Temmelig skandaløst.

Det sier Vebjørn Vinjar Karvonen til Ruijan Kaiku den 15. oktober, i forbindelse med at Troms og Finnmark fylkeskommune har valgt å avlyse årets Kvenseminar og slå den sammen med den årlige Samekonferansen istedenfor. Karvonen er for tiden er avtroppende nestleder og påtroppende leder i Kvääninuoret,

Han sier at Kvenungdommen stiller seg bak Kvenforbundets uttalelse og støtte til Tromsø kvenforenings leder, Bernt Isaksen, som var raskt ute og reagerte på fylkeskommunes engangsmanøver.

Les også: Kommentar: «En ufølsomhet som er til å ta og føle på»

– Jeg synes uttalelsen er godt formulert og vi i Kvääninuoret stiller oss bak den. Vi synes det er påfallende at arrangøren synes det er greit å snakke om oss, uten oss. Det virker som det er noen som ikke har skjønt omfanget av den kvenske situasjonen, sier Karvonen.

– Kvenforbundet sier at de ikke kommer til å delta i år. Kommer ungdomsorganisasjonen til å stille opp?

– Det kommer vi nok ikke til å gjøre.

– Du kaller det skandaløst. Hva legger du i det?

– Det er noe med å anerkjenne at det kvenske også eksisterer. Det er det man ser gang på gang, det blir liksom litt neglisjert. Det er ikke sikkert det er med vilje, men i mangel på kunnskap, sier Karvonen.

– Jeg synes jo spesielt nå etter kommisjonsrapporten og alt fokus på nasjonale minoriteter og kvenene som en del av det, og i kontrast til et urfolk, samene, så er det litt rart at det ikke har kommet tydelig nok fram for de som jobber med dette på politisk eller administrativt hold, legger han til.

Karvonen mener kvenene er tildelt liten plass på det sammenslåtte arrangementet.

– Man skjønner jo at vi spiller en liten rolle og blir som et sandkorn på stranda, og det er litt typisk, sier han, og legger til:

– Straks vi begynner å snakke om nordiske folk og samene, og det samiske kommer i fokus, så havner det kvenske i skyggen. Det trenger jo ikke å være at man snakker for mye om det samiske, men kanskje litt for lite om det kvenske, sier Karvonen.

Mest hensiktsmessig

Marlene Bråthen. (Kuva: Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni)

– Troms og Finnmark fylkeskommune har hatt tradisjon for å arrangere en årlig Samekonferanse og et årlig Kvenseminar. I år var begge planlagt avholdt med få ukers mellomrom og med samme hovedtema, nemlig Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Det sier Marlene Bråthen, fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune, som er blitt forevist uttalelsene til Karvonen.

– Når programmet ble lagt, så vi at det var mest hensiktsmessig å arrangere en felles konferanse fordi det er en rapport som angår både samer, kvener, norskfinner og nordmenn.

– Troms og Finnmark er tradisjonelt bygd på «tre stammers møte» og en konferanse som omhandler forsoning bør kunne romme alle folkegrupper den angår. Det er allerede arrangert flere forsoningskonferanser rundt om i landet som ikke skiller på etnisitet, sier Bråthen.

Har gjort endringer

Fylkeskommunen har etter hvert landet på tittelen «Sannhet og forsoning i Troms og Finnmark – veien videre» for årets konferanse, som arrangeres 1. og 2. november i Tromsø.

Program for konferansen

Program for Sannhet og forsoning i Troms og Finnmark – veien videre per 19. oktober (med forbehold om endringer):

Onsdag 1. november

10:30 Åpning og kunstnerisk innslag

Veien mot forsoning ved jurist og joiker Ande Somby

Sannhets- og forsoningskommisjonen ved Ketil Zachariassen, kommisjonsmedlem og førsteamanuensis ved UiT

Stortingets oppfølging av kommisjonens rapport ved Svein Harberg (H), saksordfører i kontroll og konstitusjonskomiteen

Sametingets perspektiver og oppfølging av kommisjonens rapport ved sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR)

13:00 Lunsj

14:00 Kvensk og norskfinsk perspektiv ved Anna-Kaisa Räisänen, Kainun institutti – Kvensk institutt

Fylkesrådets perspektiver og oppfølging av kommisjonens rapport ved fylkesrådet

Hvilke konsekvenser har rapporten for vår kommune i en forsoningsprosess? ved tre kommuner

Spørsmål og kommentarer

15:20 Kaffepause

Forsoning på norsk – et politisk perspektiv på oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ved Eva Josefsen, professor og prosjektleder av forskningsgruppen TRUCOM

Åpen mikrofon – innspill og kommentarer om veien videre

17:00 Slutt for dagen

19:00 Fellesmiddag og minikonsert med Manne – soloprosjektet til Herman Rundberg

Torsdag 2. november

08:45 Åpning – kunstnerisk innslag Mellom tre språk og tre identiteter i nord. Med kunsten som verktøy. ved teatersjef Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Ny stortingsmelding – Folkehelse og levekår i samiske områder ved Statssekretær Nancy Porsanger, Kommunal- og distriktsdepartementet

En fremtid med historiske traumer i bagasjen? SAMINOR 3 ved faglig leder i Senter for samisk helseforskning og SAMINOR, Ann Ragnhild Broderstad

Innspill og kommentarer

10:00 Norskfaget og forsoning: Hvilken rolle kan skolens største fag ha? ved professor i språkvitenskap Hilde Sollid og førsteamanuensis Åse Mette Johansen, UiT

Fylkeskommunen som utvikler av digitalt samisk og kvensk læremiddelinnhold. Noen paradokser. ved spesialrådgiver Odd Gaare, TFFK

Spørsmål og kommentarer

11:00 Kaffepause

11:20 Hva betyr en endring av Samelovens språkregler for kommuner i Norge? ved utredningsleder Kari Løchen, Kommunal og distriktsdepartementet

Hvilke tiltak for forsoning for sjøsamiske og kvenske fiskere? ved førsteamanuensis Camilla Brattland, UiT

Sametingets posisjon i næringspolitikken: naturinngrep, vekst og vern ved Vigdis Nygaard, seniorforsker NORCE

Åpen mikrofon – innspill og kommentarer til veien videre

13:00 Lunsj og vel hjem!

(Kaltti: Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni)

NRK Kvensk skriver at da det første programutkastet ble kjent var det bare to poster der kvensk var nevnt spesifikt. De kan også vise til hvilke tilpasninger som er gjort i programmet siden den tid, selv om foredragsholderne fortsatt er de samme.

Overfor NRK sier fylkesråden at endringene ikke er et resultat av kritikken mot samisk overvekt i programmet, men at programmet hele tiden er i utvikling, og at det ble naturlig å justere programmet etter beslutningen om sammenslåing av arrangementene, uavhengig av reaksjoner.