Registrator Bernt-Johnny Bertheussen liker detaljert «etterforskningsarbeid.» (Foto: Arne Hauge)

 

Vadsøværingen Bernt-Johnny Bertheussen stortrives i sitt engasjement ved Ruija kvenmuseum.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I september begynte Bernt-Johnny Bertheussen i et ettårlig engasjement som registrator ved Varanger museum avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Bertheussen er fra Vadsø og har bakgrunn som arkeolog med utdanning fra Trondheim og Oslo. Han har tidligere arbeidet som feltarkeolog både i Nord-Norge og Sør-Norge, de siste årene for Kulturhistorisk museum i Oslo. Han har også tidligere hatt engasjement ved Ruija kvenmuseum og jobbet med gjenstandsregistering.

Utfordrende arbeid

– Det som fenger meg mest med å registrere gjenstander er det detaljerte «etterforskningsarbeidet» som hører med. Enhver registrering innebærer å forsøke sette seg inn i gjenstandens funksjon og bruksområde, hvem som har brukt den, samt hvor og når den var i bruk. Registreringsarbeid er derfor utfordrende, spennende og lærerikt, sier han.

Kvenske betegnelser på gjenstander forsvinner hvis vi ikke registrerer dem før det er for seint, sier Bernt-Johnny Bertheussen. (Foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum)

Gjenstandene som revideres/nyregistreres med norske, kvenske og finske betegnelser, er basert på tidligere innsamlingsprosjekter, men museet benytter seg også av spesialister med språkkompetanse.

Praksis og livsform

Kvenmuseet melder at nå som Kvensk språksenter snart etableres og samlokaliseres med Varanger museum, Vadsø-avdelingen, vil det bli enda lettere å gjøre språksamarbeid. De ferdigregistrerte gjenstandene legges ut på museenes nettsted Digitalt museum hvor publikum kan gå inn å søke og å lære kvenske betegnelser. Det som legges ut først er gjenstander fra utstillingen «Varangerhus». Deretter blir det gjenstander fra den kvenske/norskfinske museumseide gården Tuomainengården.

– Et annet poeng er at ting og redskaper alltid vil reflektere vesentlige sider av den praksisen og livsformen de har inngått i og sprunget ut av. Jeg liker at jeg, nettopp ved det å komme tett inn på tingene, samtidig kommer tettere på historien og den kulturarven som finnes i et område, sier Bertheussen.

Fins lite registrert

Kaisa Maliniemi er avdelingsleder ved Vadsø museum Ruija kvenmuseum, og sier dette om hvorfor arbeidet prioriteres.

– Det er registrert lite kvenske/norskfinske gjenstander i Norge. Gjenstander er en viktig del av denne minoritetens materielle kulturarv. Flere betegnelser forsvinner hvis vi ikke registrerer dem før det er for seint. De kvenske/norskfinske gjenstander står i fokus siden vi er et ansvarsmuseum for den kvenske/norskfinske kulturen og historien i Finnmark, sier Maliniemi.

Varanger museum avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseums mål er å bli et nasjonalt museum for kvener/norskfinner i Norge. Det skjer ved å samle inn, dokumentere, forske på og formidle den kvenske/norskfinske materielle og immaterielle kulturen. Og ved å gjøre samlingene tilgjengelige, synligjøres arbeidet også overfor publikum.