Tornedalingene og en rekke andre svenske minoriteter får glede av ekstramidlene. (Illustrasjon: Institutt for språk og folkeminne)

 

Gir mer enn fire millioner kroner ekstra til de nasjonale minoritetene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det må forventes at også tornedalingenes egen organisasjon får en god slump ekstra penger når regjeringen i Sverige nå har gitt drøyt 4,1 millioner svenske kroner ekstra til arbeidet for de nasjonale minoritetene. Det var regjeringen selv som for rundt ei uke siden meldte dette.

Midlene kommer altså i tillegg til det årlige statsbidraget til ulike foreninger som arbeider med prosjekter som støtter minoritetsspråk, og omfordelingen gjelder språkstyrkende innsats samt økt spredning av kunnskap. Midlene skal fordeles mellom riksorganisasjonene for de nasjonale minoritetene, Institutt for språk og folkeminne, Sametinget og lensmyndigheten i Stockholm.

Institutt for språk og folkeminne skriver at tildelingen betyr to millioner kroner ekstra til arbeidet med språkrevitalisering, omtalt som innsats for levende språk. Det er instituttet som fordeler de årlige midlene, og som nå melder at de i løpet av august i år vil gå ut med mer informasjon om hvordan myndighetene i detalj planlegger å fordele de økte midlene.

Den overordnete hensikten med det svenske minoritetsspråkarbeidet, er å gi flere innbyggere tilgang til sitt språk.