Landsbyspelet Kyläpeli må sies å være det bankende hjertet i et teatersatsing som i talende stund bygges ut til å bli landets første og eneste nasjonale kventeater. (Foto: Liisa Koivulehto)

 

Kventeateret jakter på mer enn et fengende navn – de ber også om dine gode råd til hvilke fortellinger teateret bør fortelle.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi er nå i gang med et forprosjekt for å kartlegge interesseparter, utvikle nettverk mot kunstneriske miljøer i regionen og på Nordkalotten, forankre formidlingsstrategi, avklare eierskap og organisering knyttet til etableringen, sier Inger Birkelund, prosjektleder for forprosjekt Kventeater.

Les også: Hva skal det teatralske barnet hete

Det er kulturaktører fra Nord-Troms som nå etablerer et profesjonelt kventeater på Halti kvenkultursenter i Nordreisa. Dette gjøres med sikte på nasjonal status, og i forbindelse med etableringen inviterer de nå til flere innspillsmøter.

Et nasjonalt kventeater tar form: Inger Birkelund er leder i «forprosjekt Kventeater,» og inviterer nå folket til møter i Nordreisa og Tromsø. (Foto: Arne Hauge)

Det første møtet finner sted på Halti onsdag 14. november fra klokken 17 til 19, hvor det blir servering av mat og kaffe fra klokken 16.
– Dette møtet er åpent for alle interesserte, og det er mulig å melde interesse for å gi formelt innspill i møtet, sier Birkelund.
Tema og spørsmålet som skal besvares under møtet er: Hvilke fortellinger skal et nasjonalt kventeater løfte fram? Frist for påmelding/innspill er 12. november, og hvis du vil bli med klikker du her

Men det fins et møte til. Det går 2 dager senere, fredag 16. november på Hålogaland Teater i Tromsø. Tidspunkt er fra klokken 9 til 14, og temaet er: Hvordan skal et profesjonelt kventeater rigges?

Bli med på møte og gi vårt blivende nasjonale kventeater et puff i riktig retning. (Foto: Halti/Kyläpeli)

Dette møtet er sammensatt av aktører fra teaterfeltet i Nord, og innspillsgiverne er fastlagt på forhånd. Men møtet er åpent for de som ønsker å delta som observatører, sier prosjektleder. Så dersom du vil være observatør, så finner du påmelding med frist 14. november ved å klikke her 

Mer informasjon om prosjekt KVENTEATER finner du på www.kventeater.no