Stadig flere ønsker å lære kvensk, det merker de godt ved blant annet Kvensk institutt. (Foto: Arne Hauge)

 

 

Velfylt deltakerliste: Flere enn 100 personer på nybegynnerkurs i regi av Kvensk institutt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Daglig leder Hilde Skanke kan glede seg over utrolig bra påmelding til Mari Keränens (høyre) kurs i kvensk. (Arkivfoto: Sander Larsson Framnes)

Dersom undervisningen foregikk med fysisk oppmøte, kunne kursholder Mari Kärenen lett fylt tre, fire vanlige klasserom. Eller et nokså stort universitets-auditorium.

Men undervisningen er altså digital, med den fordelen at folk fra hele landet kan henge med i timen.

«Interessen for å lære kvensk har økt i de siste årene, og flere kvener ønsker å lære seg språket. Kvensk institutts digitale kurs er en god begynnelse i denne prosessen, og gir et grunnlag for alle til å fortsette å studere kvensk videre», heter det fra Kärenen og instituttet i anledning den første kurskvelden.

Premieren skjer inneværende uke, tirsdag 5. september, før kurset fortsetter gjennom 10 tilsvarende tirsdagskvelder utover høsten. Det meldes at ingen forhåndskunnskaper i kvensk er nødvendig for å delta, og at undervisningen er planlagt slik at de som ikke kan delta hver tirsdagskveld, får mulighet til å se opptak av undervisningen i etterkant.

«Antall påmeldte viser at mange ønsker å lære kvensk, og mange har savnet å få mulighet til å delta på kvenskkurs. Kurset er en kort og lett introduksjon til alle som vil lære noen ord og uttrykk. Kurset gir også en liten og enkel innføring i kvensk grammatikk», sier Kärenen, som også anbefaler språkkafé. Da får du praktisert det du lærer, dersom et slikt kafé-tilbud fins i ditt område.

«Eller kanskje du kjenner noen du kan prate eller praktisere kvensk med. Det er viktig å ta i bruk det man lærer», sier hun. Her har du en lærerik lenke, før vi følger på med en kort oppsummering på kvensk, skrevet av kurslæreren.

Kväänin kursihäfti. Kurshefte i kvensk

 

Usseemat halluuvat oppiit kväänii

Kainun institutin alkukursila oon myötä yli 100 ihmistä tänä syksynä. Kväänin opettaaja Mari Keränen institutista pittää kielikursii 10 tiistai-iltana. Ensimäinen kursi-ilta oon 5. septemperikuuta.

Kursila ei tarvitte olla tiettoo kväänin kielessä. Opetus oon oornattu niin, ette net kekkä ei saata olla myötä tiistaina, saattavat kattoot opetusvideon hiljemin.

Se ette kursile oon tulemassa niin monet, muistellee siitä, ette ihmisillä oon halu oppiit kväänii, ja ette se oon ollu vaanasti kursii. Mari Keränen muistelee, ette kursi oon lyhykäinen ja helppo alku kaikile. Sielä sattaa oppiit sannoi ja fraasii. Kursila oon kans pikkuisen kväänin grammatikin opetusta.

Mari Keränen kehoittaa kaikkii kans menehän kielikafehaan. ”Jos sie tunnet ihmiset kekkä saatethaan kielen, se oon hyvä jos sie puhut kväänii heän kans. Se oon tärkkee pittäät sen mitä oppii,» sannoo hän.

Halu oppiit kväänii oon kasunu viimi vuosina, ja usseet kväänit toivothaan ette het saahaan oppiit kielen. Kainun institutin digitaalinen kursi oon hyvä alku, ja anttaa pohjan jatkaat oppimista.