Piirustus: Wilfred Hildonen

 

See oon soma. Ha-ha-ha! Den var artig.

 

Vitsii yksi

– Minun vaimo sanoi ette mie häyđyn valita: Joko jalkapallo tahi hän.

– Se oli ikävää.

– Joo, mie kaipaan häntä kyllä vähäsen.

 

Vitsii kaksi

– Äiti, mie näjin justhiin ko joku otti meiđän auton.

– Voi senthään! Näjitkö sie kuka se oli?

– En nähny mutta mie kirjoitin numeron ylös.

Vitsii kolme

Elefantti ja muurhainen ajethiin sykkelillä. Elefantti polki ja polki ja väsyi kovassa vastalheessa. Muurhainen kysyi:

– Hyppäisinkö mie pois kyytistä?

 

Vitsii nelje

Tromssalainen ja raisilainen kohđatelthiin kappeela tielä Olmaivankan perälä. Tielä ei ollu tillaa kahđele biilile. Tromssalainen huusi:

– Mie en perätä idiootin takia!

Raisilainen vastasi:

– Mutta mie tehen sen.

 

Vitsii viisi

Kaksi vanhaata teeveetä kuljethiin tien yli. Ensimäinen pääsi yli mutta lastebiili ajoi toisen yli. Ensimäinen huusi sille:

– No tule jo, latuskasärmi.

Vitsii kuusi

Museuumin opas selittää turistille:

– Nämät luut oon 5008 vuotta vanhaat.

Turisti ihmettellee ja ihastellee:

– Moderni teknikki oon ihmeelinen. Mutta kunka sen saattaa tiettäät niin tarkasti?

Opas muistelee:

– Ko aloin täälä, luut olthiin 5000 vuotta vanhaat, ja siitä oon kahđeksan vuotta aikkaa.

 

Vitsii seittemen

– Mikä sinun uuđen koiran nimi oon?

– En tieđä, se ei halluu muistela.

 

Vitsii kahdeksen

Mies joutui sairaalhaan. Hänet leikathiin. Leikkauksen jälkheen hän sanoi:

– Se tunttuu ko mie olisin saanu vasarasta päähään. Lääkäri vastasi:

– Niin, meiltä oli loppunu narkoosi.