Alle bilder: Alf E. Hansen

Restaurering tar tid, men innsatsen er verd strevet når man ser resultatet.

Lill Vivian Hansen
lill@ruijan-kaiku.no

Alf E. Hansen holder på å restaurere bårdstua som også er oppført Sefrak-registeret.
– Jeg restaurerer alt etter antikvariske prinsipper. Bårdstuen er bygget/laftet av flyplass-plank, og har sånn sett, dobbel interesse for oss her i Finnmark, forklarer Hansen.
Han har vurdert å søke støtte til prosjektet med foreløpig bekoster Hansen utgiftene selv.

Trenagler
Vinduer er et av fokusområdene til de som tilbyr støtte til restaurering av kvenske kulturminner. Bilde 1 og 2 viser gamle vinduer i dårlig forfatning. Materialene er sammenføyd med trenagler, i stedet for spiker. Bilde 3 viser ferdig restaurert vinduskarm. Nye trenagler spikker Hansen av einer. Einer er et holdbart treslag som ikke råtner.
– Det er mye arbeid, men ingen tvil om at det er verd det, fastslår Hansen.

Dokumentering
Hansen sørger jeg for å dokumentere hele prosessen, slik at gangen i arbeidet senere eventuelt kan læres av andre.
– Jeg viser hele arbeidsprosessen fra før – under – og etter ferdigstilt jobb, avslutter han.

 

Bilde 1: Ikkunanraamit oon vanhaat.

 

Bilde 2: Kulmat oon naulattu puunauloila.

 

Bilde 3: Valmhiiksi restaureerattu ikkuna. Uuet naulat oon katajasta.