Tommy Berg er sterkt med i arbeidet for det nasjonale kventeatret. (Kuva/foto: Ingrid Aslaksen)

 

– Det er jo det man er valgt inn for. Legge til rette og prøve å få gjennomslag, sier politiker og revy-kjendis Tommy Berg (SV).

 

Ingrid Aslaksen
ingrid@ruijan-kaiku.no

 

Tommy Berg, politiker fra Sosialistisk Venstreparti, er også godt kjent som en revymann. Derfor er det naturlig for ham å arbeide for at kventeatret skal bli en realitet.

– Hvor kom interessen for kventeatret fra?

– Interessen kom vel egentlig i forhold til det at man ønsker et teater som er tilknyttet vår region og vår identitet, og ikke bare på det nordnorske, men også på det som er historien vår som går tilbake der vi ser at vi har et nasjonalt samisk teater. Så nå er det på tide å få et kventeater i nord på lik linje som Tornedalsteatret er i regionen der nede, sier Berg.

Han fortsetter med å si at de håper at de får det til å bli et nasjonalt kventeater som er det de ønsker at det skal være. Da gjelder det også å få bevilgning for å få dette oppe å gå.

– Jeg er veldig fornøyd med at Alta kommune og andre kommuner har vært med på å få i stand dette, og fylkeskommunen via det virke man har der, sier Berg.

– Det sies at du har gjort en god del arbeid for at kommunene og fylkeskommunen skulle ta en del i eierskapet av teatret. Kan du utdype det litt?

– Det er jo det man er valgt inn for, det er jo nettopp fordi man skal legge til rette og man skal prøve å få gjennomslag for sine ideer og sine forslag. Og når dette kom på bordet, så har jeg jo jobbet som nestleder og leder av kulturkomiteen på fylket for å få de riktige bevilgningene via fylkesråd og fylkestinget, og skape de riktige beslutningene, sier Berg.

Videre forteller han at det er en lang prosess, og sier at han er veldig fornøyd med resultatet, blant annet at man har fått et enstemmig fylkesting med på dette. Også at Alta kommune er med på eiersiden av teatret. Dette betyr sikret finansiering, både lokalt og regionalt, sier han.

– Så det var dette som inspirerte deg til å ta del i prosjektet?

– Ja, også er det jo interessen for scenekunst. Ting skal ikke bare være på tv og podcaster, men også å se det med det blotte øyet. Å kunne oppleve kulturen, og oppleve språket, historien og identiteten fra en scene er også utrolig virkningsfullt og sterkt. Det er jo det eldste virkemidlet i form av underholdning og kulturformidling som fins, sier teatermannen.

Les også: Blir hovedeier i Kvääniteatteri AS

Jobber med driftsstøtte

Det som er viktig, forteller Berg, er at vi nå får nasjonale myndigheter med på den nasjonale finansieringen.

– Det er nå regjering har muligheten til å vise at man virkelig satser på nord, satser på identiteten, satser på det kvenske. Man har gjort det på det samiske, man har gjort det på andre regionteater, og nå er det kventeatret sin tur.

Veien videre handler altså om å få 4,5 millioner i driftsstøtte, som ikke er noen ting i den store sammenheng av penger fra nasjonal finansiering.

– Det tenker jeg at vi har en rødgrønn regjering som har sagt at man skal satse på disse områdene, og da forplikter det også. Jeg ser fram til å se forslag til statsbudsjett, og håper at man er med der. Hvis ikke må jo eventuelt opposisjonen med SV, som sitter i opposisjonen på Stortinget, da inn og forhandle dette. Noe man selvfølgelig også har spilt inn til våre folk på Stortinget at dette er en viktig sak. Og 4,5 million, det er ikke en halv kunstgressbane en gang, avslutter Berg.