Den nye fylkesstyret i Rødt Troms. Vi ser fra venstre Jens Ingvald Olsen, Marte Stagrum Enoksen, Jostein Andreassen, Anne-Marith Rasmussen, Hanne Synnøve Nilsen, Camilla Renate Mikkelsen, Sindre Ailo Olsen, Marit Johanne Jensen, Mathias Eilert Olsen. (Foto: Rødt Troms/privat)

 

Tar mål av seg å utforme egen politikk i samarbeid med kvenene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var helga nå midt i mars at Rødt Troms avholdt sitt årsmøte. Lørdagen, den 16. mars, markerte de Kvenfolkets dag, blant annet med hilsningstale fra Bernt Isaksen, leder i Tromsø kvenforening. Foruten at nytt styre er vel i havn, lederduoen heter Camilla Renate Mikkelsen og Marit Johanne Jensen, vedtok årsmøtet også en enstemmig uttalelse om hvordan Rødt Troms skal støtte det kvenske folket i kampen for å synliggjøre historie, språk og kultur.

Her framgår det at de vil utforme politikken sin i samarbeid med kvenske grasrotorganisasjoner og kompetansesentre, og på den måten kjempe for at kvenene skal ha rett til å delta og bestemme i saker som angår kvener.

«Den såkalte «usynlige minoriteten» blir stadig mer synlig på flere arenaer, og storsamfunnet har for alvor begynt å se verdien av å løfte frem og synliggjøre det kvenske. For storsamfunnet er det viktig å øke kunnskapen om kvenenes historie, språk og kultur både i skolen og på andre arenaer. Den kvenske historien er en del av norgeshistorien – og ikke minst av vår nordnorske historie», skriver de i uttalelsen.

De minner samtidig om at Troms fylkeskommune har vedtatt støtte til at kvensk språk oppgraderes til nivå 3 i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. Og at målet i fylkeskommunens handlingsplan for kvensk språk og kultur (perioden 2017 til 2020), er at alle i Troms fylke skal ha kunnskap og bevissthet om at kvensk språk og kultur er en naturlig del av vårt nordnorske kulturmangfold. Dette, sier partiet, er mål vi fremdeles trenger å strekke seg etter, og det er behov for handlingsplaner med tydelige mål som kan evalueres.

«Rødt Troms støtter det kvenske folket i kampen for å synliggjøre historie, språk og kultur. Vi vil utforme politikken vår i samarbeid med kvenske grasrotorganisasjoner og kompetansesentre, og vil kjempe for at kvenene skal ha rett til å delta og bestemme i saker som angår kvener», oppsummerer de.

Vi tar med at Rødt Troms nå har ni lokallag, hvor det rapporteres om rekordhøy medlemsaktivitet. Partiet har også sterk interesse i arktisk landbruk, matvaresikkerhet, kvoter og kystfisket.