Sama ko viimi vuona: Ruijan Kaiku julistaa novellikonkurranssin elikkä kilpailun mikä kestää vuuen 2014 lopphuun. • Vi gjør det samme som i fjor og lyser ut en novellekonkurranse som varer ut 2014.

 

 

 

Novelli häyttyy olla semmoinen minkä kieli, aihet eli teema koskettaa kainulaissii, kvääni eli ruijansuomalaissii. • Novellen skal berøre kvener eller norskfinner når det gjelder språk eller tematikk.

 

 

 

Sie saatat kirjoittaat kainun kielelä, kvääniksi, meänkielelä, suomeksi tahi ruijaksi eli norjaksi.

 

• Du kan skrive på kvensk, meänkieli, finsk eller norsk.

 

 

 

 

 

Pithuus • Lengde: 1000-8000 sannaa • ord.

 

Kaksi klassii /luokkaa • To klasser:

 

– Alle 25-vuotiset • Under 25 år

 

– Yli 25-vuotiset • Over 25 år

 

 

 

Kolme kieltä • Tre språk

 

– Kainu / kvääni eli meänkieli • Kvensk eller meänkieli

 

– Ruija / norja • Norsk

 

– Suomi • Finsk

 

 

 

Kilpailuaika • Tid:

 

Sie saat lähättäät / lähettää sinun tekstin milloin vain, vuo?en /vuoden 2014 lopphuun saakka. • Du kan sende din tekst når som helst, helt til slutten av 2014.

 

 

 

Osoite • Adresse:

 

Lähätä /Lähetä sinun tekstin tänne • Send ditt bidrag til: novelle@ruijan-kaiku.no

 

 

 

Ulosanttaaminen / Julkaiseminen • Publisering:

 

Lähätetyt/Lähetetyt tekstit saatethaan anttaa ulos / julkaista Ruijan Kaiun paperiaviisissa /paperilehdessä sekä netissä. • Innsendte tekster kan trykkes og publiseres i Ruijan Kaiku, både i papiravisa og på nettet www.ruijan-kaiku.no

 

 

 

Tuomarit • Jury:

 

Kaisa Maliniemi, Ruijan kveenimuseo (Vesisaari)

 

Inger Birkelund, ihana! AS (Raisi)

 

Trygg Jakola, Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto (Vesisaari)

 

 

 

Voittaajitten julistaminen • Kåring av vinnerne

 

Voittaajat julistethaan januarikuussa /tammikuussa 2015. • Vinnerne kåres i januar 2015.

 

 

 

Palkinot • Premier

 

Klassi alle 25 vuotta • Klasse under 25 år:

 

1. palkinto • premie: 3000 NOK

 

2. palkinto • premie: 2000 NOK

 

3. palkinto • premie: 1000 NOK

 

 

 

Klassi yli 25 vuotta • Klasse over 25 år:

 

1. palkinto • premie: 3000 NOK

 

2. palkinto • premie: 2000 NOK

 

3. palkinto • premie: 1000 NOK