Letingen omsider over for Kvænangen språksenter. (Foto: Arne Hauge)

 

Kvænangen språksenter hanket inn rette vedkommende.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Katriina Pedersen har sagt ja til jobben. Hun skal begynne i februar 2019. Nestleder Anne-Gerd Jonassen i fagstyret for språksenteret sier seg svært glad for dette.

– Katriina er godt kvalifisert. Hun er oppvokst i et kvensk miljø og kan både kvensk og finsk. Hun har enorm kunnskap om språk og kultur og hun kan undervise. Hun har de gode ideene. Det er akkurat det vi trenger i oppbyggingsfase og videre arbeid. Dette blir spennende, sier Jonassen.

Både kvensk og samisk

Språksenteret skal drive opplæring i samisk og kvensk og lage ulike arrangement der språkene brukes. Senteret har kontor i den tidligere Sørstraumen skole. Den samiske språkkonsulenten Karen Ellen Inga Eira begynte i jobben allerede for et år siden, og i august i år ble senteret offisielt åpnet, men det tok altså lengre tid å få tak i en språkkonsulent for kvensk.

Katriina Pedersen gikk fra kvensk stedsnavntjeneste til Kvænangen språksenter. (Foto: Liisa Koivulehto)

Senteret eies av kommunen og er finansiert av Sametinget samt med RUP-midler fra Troms fylkeskommune. Facebooksida Kvænangen språksenter er foreløpig bare på norsk.

Den kvenske språkkonsulenten skal bidra til utvikling av språksenteret og drive både voksenopplæring og undervisning i kvensk i barnehage og grunnskole. Den kvenske stillinga er en prosjektstilling med finansiering i inntil tre år.

Godt miljø

Jonassen forteller om stor interesse for kvensk i Kvænangen, med kjerne i Kvænangen Kven- og sjøsameforening, som er en samarbeidspartner til språksenteret.

– Vi er en godt sammensveiset gjeng på rundt ti stykker som har gått på flere kurs i kvensk og deltar i språkkafeer. Interessen bare vokser, forteller Jonassen.