(Illustrasjonsfoto: Nordkalottbiblioteket/Meänkielen resursipipluteekki)

 

Språket som står så nært kvensk har fått sitt eget bibliotek.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Övertorneå sin beliggenhet. Den røde markøren ligger et godt stykke ned i Tornedalen. (Illustrasjon: Google maps)

Det var fredag 14. oktober i år at et såkalt ressursbibliotek for meänkieli ble innviet. Det fant sted i Tornedalen nord i Sverige, nærmere bestemt på Nordkalottbiblioteket i Övertorneå kommune i Tornedalen.

«Et stort steg i meänkieli sin historie», sa kommunalråd Tomas Mörtberg i forbindelse med åpningen. Det er biblioteket og minoritet.se som melder dette på sine nettsider, samtidig som begivenheten ble viet stor plass blant annet i HP, Haparandabladet.

Det framgår at rundt 60 personer var til stede ved åpningen, fulgt av et symposium om bokens rolle i assimileringen av tornedalinger og meänkieli inn i det rikssvenske i Tornedalen. Bak symposiet sto den svenske versjonen av Sannhets- og forsoningskommisjonen for tornedalinger, kvener og lantalaiset.

Sjefen for ressursbiblioteket heter Raisa Leussu, og det framgår at hun redegjorde for hvor langt biblioteket har kommet i sitt arbeid. Et arbeid som inkluderer gjestebesøk til andre svenske biblioteker, utvikling av egen hjemmeside samt øvrig satsing utad.

«Meänkielen resursipipluteekki» skal generelt være til hjelp for alle som søker etter material, inspirasjon og metoder knyttet til så vel egen innlæring som bortlæring av meänkieli. Mer spesifikt skal de også være til støtte for andre svenske biblioteker, alt i den hensikt å gjøre språket mer synlig.

Vi tar med at det var i 2021 at Nordkalottbiblioteket i Övertorneå fikk i oppdrag å bygge opp og ta rollen som ressursbibliotek for meänkieli.