Aller siste sending før sommerferien. Ruijan Radio er tilbake til høsten. Følg med, lytt.