Kulturminne skal fredes. Sander og Martin Hovden avslører hva som hendte med katten fra forrige trasig tekst, og Sander lærer Martin hvordan man tucker inn sin kvenske kompis for natta.