Russebakeriet i Vadsø har nå fått bevaringsstøtte fra Kulturminnefondet. (Foto: Kulturminnefondet)

 

Kulturminnefondet delte i mars ut årets midler og Russebakeriet er det eneste kvenske prosjektet i årets tildeling.

– Det er veldig sjelden vi har søknader for både samiske og kvenske prosjekter, forteller Linda Cathrine Herud, Kommunikasjonsrådgiver, Kulturminnefondet.
Russebakeriet er det eneste prosjektet som også er registrert som kvensk blant årets søknader.

Russebakeriet. Foto: Kulturminnefondet.

Faglig vurdering

I den faglige vurderingen fra Kulturminnefondet står det: «Bygningen inngår i et typisk og relativt intakt kvensk anlegg. Det er knyttet mye historie til bygningen og fylkeskonservator var førende for istandsettingen som ble utført på 1980-tallet. Det vurderes som positivt for bygningen at den planlegges tatt i bruk igjen. Istandsettingen av vinduene som er planlagt utført av eier med veiledning fra håndverker, vil kunne gi eier god forutsetning for å kunne drive istandsetting og bevaring av vinduene på egen hånd senere.»

Meget få kvenske prosjekter
I løpet av 15 år har Kulturminnefondet behandlet i overkant av 10.000 søknader. Bare 22 av disse er kvenske prosjekter.
– Vi ønsker oss jo flere kvenske prosjekter for å kunne sette lys på kvenske kulturminner, sier Herud.
– Kulturminnefondet støtter bare de prosjektene som er verneverdige og målgruppa er private eiere av verneverdige bygninger, forklarer hun.

Støtte for tredje gang
Tørrfisksjåen i Østervågen i Vardø har fått støtte for tredje gang.
– Sjåen, sammen med nabobygningen, er et landemerke i Vardø, og ligger godt synlig fra Europavei 75. I området var det tidligere mange tørrfiskhjeller og Finnmark fylkeskommune vurderer de to tørrfisksjåene i Østervågen til å ha svært høy verneverdi. Kulturminnefondet har i år gitt et tilsagn om tilskudd på 200.000 kroner til blant annet grunnmur, gulv og panel. De tidligere tilskuddene fra 2015 og 2016, er på til sammen 463.000. kroner, skriver kulturminnefondet i en pressemelding.

Flere prosjekter
I alt sju prosjekter har fått 1,3 millioner i tilskudd til sammen. I alt kom det 14 søknader fra Finnmark som til sammen søkte om 3,8 millioner kroner.

Her er listen over tildelte tilskudd:
Prosjektnavn, søkernavn, kommune, tilsagnsbeløp
Kaigata 5, Oscar DeLaCerda, Vardø, 250.000
Korsfjorden, Mariam og Ole Magnus Rapp, Alta, 370.000
Tørrfisksjå, Sissel Irene Holt, Vardø, 200.000
Pakkhus Østre molokrok, Jørn Endre Jensen, Vardø, 250.000
Kai i Risfjord, Johnny Mathisen, Gamvik, 35.000
O.M. Nilsens bakeri & konditori, Vaar Nilsen, Vardø, 150.000
Russebakeriet i Vadsø, Ellen Cathrine Steen, Vadsø, 47.000

 

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
For å få støtte må eier søke oss. Det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.