Usseimat Tromssan kvääniseurat pittäävät vuosikokkouksen ennen marsikuun loppua. (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

Flere kvenforeninger i den vestlige delen av Troms og Finnmark fylke har fastsatt årsmøtedatoene.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø var først ute med årsmøte 11. februar.

Den neste er Tromsø kvenforening som skal ha sitt årsmøte mandag 17. februar i lokalene til Norske kveners forbund-Ruijan kveeniliitto på Langnes. Blant annet skal en ny leder velges, fordi Bernt Isaksen ikke stiller til valg.

Før slutten av mars

Kåfjord kvenforening skal holde årsmøte i løpet av mars. Foreninga har 54 medlemmer og får stadig nye. Kåfjord kvenforening jobber blant annet for at den trekulturelle Kåfjord kommune også skal etablere et kvenpolitisk råd. Kaivuonon kvääniseuran puhheenjohtaaja Elling Vatne sannoo ette se oon aika ette kolmaski kulttuuri tullee esile Kaivuonossa.

Kvænangen Qven- og sjøsamisk forening skal ha årsmøte 31. mars. Siden forrige årsmøte har foreninga brukt mye tid på flytting av Djupanvik-huset som de fikk i gave  fra Sparebank 1 Nord-Norge for et år siden. Papirarbeidet har vært omfattende: rivetillatelse, byggetillatelse, arealregulering, tomtedeling og så videre. Det gamle huset fra Niemenaikku skal bli en del av et kventun i Kvænangsbotn, ved siden av Grendehuset.

I Nordreisa er det tre foreninger for de som legger vekt på det kvenske, med hver sin fokus og retning.

ITU Kvääniteatteri er medlem av Norske Kveners forbund-Ruijan kveeniliitto som en kulturorganisasjon.

Nordreisa kvensk-finsk forening, etablert høsten 2018, er medlem av Kvenlandsforbundet, mens Nordreisa same- og kvenforening, som også ble etablert høsten 2018, ikke er medlem av noe forbund.

Skibotn velger seg april

Skibotn kvensk-finske forening – Yykeänperän kveeni- ja suomalaisseura, mikä oon Kveenimaayhistyksen jäsen, pittää vuosikokkouksen aprillikuussa sitte ko kasseereri oon tullu maihin fiskuusta.  Seura kokkoontuu Hotin talossa missä ei ole elektrisiteettii, ja se oon parempi istua sielä sitte ko oon vähän kevhäisempi ilma.