Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, og Met Nuoret har levert forstudien «Då var jag som en fånge.Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800-och 1900-talet» til kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Et foredrag om arbeidet ble livestrimet fra STR-Ts årskongress. En digital versjon av arbetet kan lastes ned på http://www.hscopy.se/epublicering/rapport_0409/files/assets/basic-html/page-1.html

 

Esitutkimus «Då var jag som en fånge. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800-och 1900-talet» oon jätetty Ruottin kulttuuriministerile.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Prosektin johtaaja fil.tri Curt Persson Luulajan universiteetistä muisteli tästä STR-T:n vuosikongresissa Luulajassa. Hänen foredraagin striimathiin kveeniliiton liittokokouksheen Alattihoon.
Esitutkimus alkoi sen jälkhiin ko Ruottin kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnke kävi kesälä 2016 Tornionlaksossa. STR-T: n johtaaja Bengt Niska ja ministeri Kuhnke kävelthiin pitkospuita pitkin Vasikkavuomassa ja Niska muisteli hänele ruottalaistamispolitikista ja rotututkimuksista ja muusta mitä Ruottin valtio oon tehny minoriteetiile.
Ministeri sanoi silloin ette tornionlaksolaiset häythään itte alkkaat työhöön eikä oottaa ette valtio tekkee sen. STR-T sai 30 000 SEK mikä oon aika vähän.

Intervjuuit kahela kielelä
Regina Veräjä (Pajala) ja Göran Lahti (Övertorneå) oon intervjuuanheet ihmissii. Intervjuuarit valithiin siksi ko heilä oon meänkieli ensimäisenä kielenä.
STR-T oon styyränny työtä ja siinä oon kans ollu referenssijoukko missä oon ihmissii järjestöistä, akademiista ja Ruottin kirkosta.
– Intervjuuit kirjoitethiin meänkielelä ja ruottiksi. Halusimma ja saima muisteluksii kaikilta aloilta: ruottalaistaminen, kulttuuriperintö, industrialiseerinki ja rotututkimukset. Samala saima kokhoon tornionlaksolaista ainheetonta kulttuurii: Ajatuksii, muisteluksii, paikannimmii sekä tiettoo esimerkiksi rakenuksista, Persson muisteli.

– Esimerkiksi meän aitat. Näjemä niitä joka päivä mutta emmä ushein ajattele kunka tärkkeet net oon meile ja ette net oon meän perintöä. Rakenustyyli oon tullu tänne ihmisten matkassa Savosta, Persson muisteli.
Persson meinaa ette materiaalista saa ulos vaikka mitä niinko antologian, näyttelyitä ja oppimateriaalia, teatteria ja musiikkia.

Rotubiolookiset tutkimukset
Persson muisteli ette eninosa rotubiolookisten tutkimusten materiaalista oon hävitetty.
– Hyä ette ei ole jäljelä niin paljon. Mihiin sitä käytettäishiin? Mutta 154 tornionlaksolaisen kuvat, nimet ja tiiot on jäljelä Rasebiolookisen institutin raportissa ”Norrbottensfinnar”. Het oon 16 paikkakunnalta. Kuvat oon hienot ja net oon tärkkeet näitten ihmisten jälkiläisile, mutta se oon surulista ko ajattellee miksi net otethiin, Persson sanoi.
Normi-ihminen oli pitkä ja vaalee nuori mies joka oli Ruottin militäärissä. Muut olthiin jotaki muuta.
– Rasebiolookisen institutin ihmistyypit olthiin esimerkiksi ruottalainen vallonityyppi, ruottinjuutalainen tyyppi, suomalainen tyyppi ja lappalainen tyyppi. Het meinathiin kans ette industrityöntekkiijät, maapruukarit ja papit olthiin eri rodut, Persson muisteli.STR-T meinaa ette seuraava askel oon perustaa «sannings- och försoningskommisjon» ja ette se toimis yhtheistyössä Ruijan kainulaisten, saamelaisten ja staatin kans.

 

Skjermbilde fra Curt Persson forelesning.

Neste steg venter

Søsterorganisasjonen til NKF-RK i Sverige, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaksolaiset (STR-T) har fått ferdig første del av sitt interne arbeid hvor de viser hvilke overgrep den svenske staten har gjort mot tornedalingene og meänkielitalere.

Arbeidet er presentert i rapporten «Då var jag som en fånge – Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet».

Forfatteren Curt Persson fortalte om arbeidet under STR-Ts årskongress i Luleå samtidig som NKF-RK hadde landsmøte, og foredraget ble streamet til Alta.

STR-T mener at det må opprettes en sannings- og försoningskomisjon. Folk har levd med traumene, både som individer og som gruppe, i èt hundre år. STR-T vil øke kunnskapen om overgrepene og vise hvilke konsekvenser disse har hatt for tornedalinger og meänkielitalende. De vil også at det drøftes hvordan det var mulig at tornedalingene ble objekt for rasebiologiske undersøkelser.

STR-T har ønske om at den nye kunnskapen vil resultere i en antologi, utstillinger, læremidler og universitetsstudier.

STR-T og Met Nuoret skal drøfte neste steg med Kulturdepartementet.

Rapporten er tilgjengelig både som trykk-sak og digitalt.