NKF-RK er enige med Forbundet Kysten; klinketbåten må gis høyest mulig grad av vern. (Fotomontasje: Forbundet Kysten)

 

Planen om å lose klinketbåten inn på UNESCO’s liste skal ikke strande hos NKF.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Vi støtter nominasjonen om å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.»

Denne hyggelige tilbakemeldingen står i et brev av 22. februar i år, sendt fra Norske kveners forbund til Tore Friis-Olsen i Forbundet Kysten. Sistnevnte har tatt initiativ til vern av den gode gamle klinkbåten og tradisjonen rundt denne, og ønsket kvenene med på lag.

Les bakgrunnen for saken: Klinket til med båt til UNESCOs liste

NKF skriver at den kvenske tradisjonen for bruk av de store elvene og ishavet til utkomme og høsting av ressursene går tilbake til uminnelige tider.

Grunn til å smile: Tore Friis-Olsen fra Forbundet Kysten. (Foto: Heidi Thöni Sletten)

«Kvenske båter og kvensk båtbygging er en del av kvensk immateriell og materiell kulturarv, hvor klinkbåter har utgjort en del. Denne tradisjonen har vært essensiell for kvensk liv og overlevelse under arktiske forhold gjennom århundrene, med kombinasjon av laksefiske i elvene, torskefiske langs kysten, ishavsfangst og annen sesongbasert høsting,» skriver kvenforbundet i sitt svarbrev.