Biblioteksjef i Kåfjord kommune, Arne Steinnes. (Foto: Privat)

 

– Trasig for hele regionen hvis bokbussen faller bort, sier biblioteksjef Arne Steinnes.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Fra 2020 vil Sametinget senke driftstilskuddet for bok- og kulturbussene til et tak på maks 500.000 kroner, samt fjerne tilskuddet til innkjøp av nye busser. Dette innebærer at straks bokbussene er modne for utskiftning, blir ordningen vanskelig å videreføre fordi kommunene mangler økonomi til å investere i nye busser.

– Dagens samfunnsutvikling øker bokbussens verdi. Ordningen betyr mer enn noen sinne, sier Arne Steinnes fra Kåfjord, som administrerer bok- og kulturbussen i Nord-Troms.

Et eksempel er strengere regelverk rundt offentlig skyss av barn, i barnehagealder spesielt, der frakt i bil trolig blir ulovlig. For ikke å snakke om tidstapet for ungene og skolen, når en hel reisedag går med til bibliotekbesøket. Bedre med bøkene til barna enn barna til bøkene, sier Steinnes. Også det kvenske bidrar tungt til økt behov, der statens løfter om revitalisering peker i samme retning; bokbussen må bygges opp, ikke ned.

Et råkjør

– Mange skoler sliter med å finne kompetanse i samisk og kvensk. Bokbussen har i samarbeid med Samisk språksenter i Kåfjord og Halti kvenkultursenter denne kompetansen, ferdig medbrakt og levert på døra hos de ulike skolene og barnehagene, sier Steinnes. Han viser til statlige kvenske og samiske læringsmål, som bøker på fire hjul bidrar til å innfri.

– Sametingets råkjør mot bok- og kulturbussen er ganske enkelt en seigpining, sier biblioteksjefen. En sjef som før og etter årsskiftet la ned mengder av tid og ressurser opp mot Sametinget i den hensikt å få til forståelse, møter, dialog og avtaler. Så langt kun med økende skumring i enden av tunnelen.

Den var høsten 2018 at Sametinget vedtok å punktere støtten til de 8 samiske bokbussene. Det ga millioner spart, problemet var massive protester fra involverte kommuner – fra Finnmark til Sør-Trøndelag.

På Sametinget la opposisjonen således fram et mindre uspiselig forslag, hvor tinget endte med å vedta noe støtte til drift. Fjerning av investeringsstøtte vil likevel gi stigende vedlikeholdsutgifter og det Steinnes kaller automatisk avvikling.

Møte på møte

– Det er uansett et dødsstøt. Sametingets ønske er å avvikle hele ordningen, fastholder biblioteksjefen, som også minner om de tapte arbeidsplassene. I Kåfjord om lag 1,6 hel stilling, mye i en liten kommune.

Jim Arne Olsen stortrives på sin arbeidsplass; Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms. – Hvis det jeg sier kan hjelpe til at bussen består, ja så bør jeg si det, sier sjåføren. (Foto: Arne Hauge)

Fredag 1. februar var Steinnes og kommune-co i møte med Sametinget og Troms fylkeskommune. Det tredje møtet i jakten på gode løsninger for videre drift.

– Nei, vi kom ikke særlig lengre i løsninger og forsikringer, lød dommen da Ruijan Kaiku snakket med ham etter møtet.

Han sier de presset Sametinget hardt for tydelige svar, dette fordi et uavklart budsjett gjør det vanskelig å lande avtaler med andre aktører. Kommunene fikk et motkrav; med frist 20. februar måneden måtte alle bokbusseiere besvare skriftlig hvor vidt de vil drifte bussene videre – eller legge ned. I Kåfjord ser man seg nå om etter andre partnere, gjerne inn med flere kommuner.

Midt på treet

– Vi skal også invitere språksentrene i Kvænangen og Storfjord til å bli samarbeidspartnere i driften av de trespråklige turneene vi i dag har, og som er etablert som en del av vårt faste kulturtilbud, sier Steinnes.

Les også: I Kvænangen snakker man kvensk

– Flere aktører som leverer språk- og kulturtilbud innen samisk og kvensk, vil åpne for å søke eksterne midler fra staten, fra fylkeskommunen, fra Sametinget og regionens kommuner. Slik sett har vi håp om å skaffe nok midler til å sikre videre drift.

Noen tall: Av de 8 bokbussene Sametinget gir årlige penger til, ligger doningen i Nord-Troms midt på treet med en støtte på 905.000 kroner for 2019. Et kutt på rundt 45 prosent. Verst er det for Sør-samisk buss i Nordland og Tana og Nesseby, som fra en årlige støtte på 1.972 miller og 1.924 millioner avkreves beskåret med tre fjerdedeler. Også bussen i Lule-samiske Tysfjord og omegn rammes hardt, den har for inneværende år i underkant av 1.7 millioner i støtte.

Andre verre stilt

Den som vil klare seg best, er den Samnordiske bokbussen som drives i kommunene Muonio, Enontekio, Kiruna og Kautokeino. Den får i 2019 kroner 330.000 fra Sametinget, altså under taket på 500.000. De resterende bussene har fra rundt 630.000 og opp til flere millioner, og vil alle merke kuttene.
Selv om service- og vedlikeholdskostnader vil sette kroken på døra, er man i Kåfjord brukbart stilt. Steinnes har tro på videre drift, særlig grunnet en robust driftsmodell med fylkeskommunen på lag.

– Flere forhold hos oss gir grunn til håp, men slik det nå ligger an, må også vi kutte på ting. Likevel håper vi å beholde kvaliteten i tilbudet, og arbeidsplassene. Å få inn de 400.000 kronene Sametinget vil kutte, blir vanskelig. Men det fins støtteordninger, og jeg har tro på at det skal ordne seg, i alle fall for vår bokbuss, sier Steinnes.