Grue kommune i Hedmark er stedet å være når republikken Finnskogen proklameres åpen den andre helgen i juli. (Foto: Norgeskart)

 

Kan stolt skilte med egen regjering med statsoverhode og dugnadsminister.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Ellers i året er det mer tvilsomt om regjeringen bak Republikken Finnskogen er tungt sysselsatt i indre- og mellomstatlige anliggender, men under Finnskogdagene – alltid den andre helgen i juli hvert år – er det farvel til kongeriket Norge med behørig flaggheising og proklamering av selvstendighet.

Skal vi tro Finnskogdagenes egen nettside, er sittende statsminister for todagersrepublikken for tiden Even Wiger, som i sin regjering har med seg blant andre Bjarne Korbøl (finansminister,) Inger-Lise Korbøl (barne- og oppvekstminister,) samt Cato Rismoen som dugnadsminister. Den Hedmark-beliggende republikken har også sin egen president, etter rettere sagt; de hadde sin egen president. Vi leser:

«Åsta Holt [forfatter] var president fra starten i 1970 til sin død i 1999. Ingen er ennå funnet verdig til å overta embetet, men den finske ambassadøren har siden fungert som settepresident.»

Republikken Finnskogen har borgerbrev og manntallsprotokoll. Inntekten går til det årlige arrangementet. (Foto: Finnskogdagene)

Det betyr at det under åpningen av de femtiende Finnskogdagene, fredag 12. juli 2019 klokken 18.00, vil være Finlands ambassadør Mikael Antell som sammen med statsminister Wiger proklamerer republikken for styringsdyktig og generelt åpner ballet. Her loves det flaggheising, fanfare, korsang og humoristisk innslag.

Les også: Bli kjent med Finnskogen

«Finnskogens uavhengighet markeres disse dagene med distriktets særegne skogfinske kulturtradisjoner. Disse tradisjonene har utviklet seg etter innvandringen fra Finland på 1600-tallet. Målsetningen er å ta vare på og videreføre disse tradisjoner og verdier og gjennom dette utvikle Finnskogen til å bli enda mer attraktiv for fastboende og besøkende.»

Mange hundre personer gjester de årlige Finnskogdagene, i en skogdekket flik av landet som av arrangøren omtales som et av Hedmarks, ja muligens hele Norges, mest bærekraftige småsamfunn.

Vi tar med at Finnskogdagene eies av Grue Finnskog idrettslag, Grue Finnskog Husflidslag, samt også den årlige arrangøren av dagene – Finnetunet. Formålet med dagene er blant annet å spre kunnskap om skogfinsk kultur.

Wikipedia oppgir for øvrig Svullrya i Grue kommune som et slags uoffisielt senter for den norske delen av Finnskogen. Som kjent har det store skogsområdet også sin utbredelse på svensk side.