- Det vil ikke koste Sametinget noe å støtte kvenene i denne saken. Kun vilje, presiserte Sametingsrepresentant Kjetil Romsdal.

– Det vil ikke koste Sametinget noe å støtte kvenene i denne saken. Kun vilje, presiserte Sametingsrepresentant Kjetil Romsdal.

.

Sametinget ga i dag full støtte til Nordkalottforslaget om å likestille vern av samiske og kvenske kulturminner.

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

Under dagens behandling av kulturminneloven i Sametingets plenumsmøte, ga et enstemmig Sameting sin støtte til Nordkalottfolkets forslag om å likestille vern av samiske og kvenske kulturminner.

– Jeg vil takke for den brede støtten, sier Torill Bakken Kåven.

Nordkalottfolket foreslo at endringen i lovteksten skulle være «Det samme gjelder samiske og kvenske kulturminner som nevnt ovenfor som er fra år 1917 eller eldre»

– Egentlig er ikke dette stor og viktig sak for sametinget, men den symbolske støtten til kvenene er viktig for dem det gjelder. Det at de blir sett og er likeverdige, sa Kåven fra talerstolen.

 

– Forslaget koster ingenting. Det koster kun vilje, presiserte listekompis Kjetil Romsdal.