Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Paul Paiewonsky.

 

Regjeringen gir 2,56 millioner kroner i støtte til kvenske språksenter i Finnmark og Troms.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland hadde med seg 2,56 millioner kroner til kvenske språksenter under sitt besøk i Finnmark denne uka. Midlene skal fordeles på språksentre i Vadsø, Porsanger og i Kvænangen.

– Et språksenter har en svært viktig funksjon for å styrke et truet språk i et lokalsamfunn. Det er derfor med glede at regjeringen nå gir tilskudd til etablering av to nye kvenske språksentre i Finnmark, som ikke har hatt slike sentre før, sier ministeren.

– I tillegg styrker vi arbeidet med kvensk språk i Troms med støtte til etableringen av et språksenter i Kvænangen, sier Mæland.

Endelig!

– Er det virkelig sant? Det var en flott nyhet!, utbryter Kaisa Maliniemi, avdelingsleder og førstekonservator på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

– Nå kan vi starte det videre arbeidet med å tilrettelegge for kvensk språksenter i Vadsø, fastslår Maliniemi.

I Vadsø er det Varanger museum, avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseum som har søkt om midler til kvensk språksenter.

I Kvænangen kommune har arbeidet for et kvensk og samisk språksenter pågått i mange år. Den første ansatte på samisk side ble tilsatt i desember i fjor. Midlene som nå ble tildelt gjør det mulig å ansette en kvensk språkmedarbeider i løpet av året.

– Endelig! Jeg er kjempeglad, sier Anne Gerd Jonassen, leder i Kvænangen Qven og sjøsamisk forening.

Foreninga har nært samarbeid med Halti kvenkultursenter og språkarbeider Tove Raappana Reibo som snart skal holde nybegynnerkurs i kommunen. Det er Kvænangen kommune som står som eier av språksenterprosjektet i kommunen.

2,56 millioner kroner

Over tilskuddsposten til kvensk språk og kultur blir det gitt totalt 2,56 millioner kroner til tre kvenske språksentre, i Vadsø og Porsanger i Finnmark og Kvænangen i Troms.

Statssekretær Anne Karin Olli (t.v.) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland hadde med 1 million til kvensk språksenter da de besøkte ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch (midten). Foto: Ann Kristin Lindaas/KMD.

Målrettet plan for kvensk språk (2017-2021)

I det kvenske miljøet har det i mange år blitt lagt ned en stor innsats for å bevare og styrke det kvenske språket. Regjeringen har fulgt opp med Målrettet plan for kvensk språk (2017-2021). I tillegg til de tre nye kvenske språksentrene i Kvænangen, Porsanger og Vadsø er det fra før to kvenske språksentre i Storfjord og Nordreisa.

Aktiviteter for voksne og barn

Arbeidet med å styrke kvensk språk er en prosess over tid. De kvenske språksentrene i Troms og Finnmark har en viktig rolle i dette arbeidet. Språksentrene bidrar på ulike måter til å styrke språket, avhengig av lokale forhold og behov. Sentrene har gjerne aktiviteter for ulike aldersgrupper. Ofte jobber de med voksenopplæring, bidrar til læremiddelutvikling, har ulike språk- og kulturarrangementer og kurs. Sentrene har også aktiviteter knyttet til språk og kultur rettet mot barn og unge.

– Jeg håper de tre nye kvenske språksentrene vil inspirere flere til å lære seg språket og bidra til at de som allerede kan språket, bruker det enda mer, sier Mæland.

Kvænangen kommune: 560 000 kroner til etablering av språksenter i Kvænangen.
Vadsø: Varanger museum IKS: 1 mill. kroner til etablering av språksenter i Vadsø.
Porsanger kommune, Kultur- og oppvekstavdelingen i kommunen, og Kvensk institutt: 1 mill. kroner til etablering av språksenter i Porsanger.