Den kvenske musikeren Kristin Mellem er prosjektleder for den nye satsingen. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Et nyetablert nasjonalt musikkarkiv skal sikre landets kirkemusikalske arv for kommende generasjoner. Nå håper de at folk som har kirkemusikk-samlinger tar kontakt.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Et historisk samarbeid initiert av Kirkemusikksenter Nord har resultert i etablering av et nytt kirkemusikkarkiv, heter det fra Norsk kirkemusikkarkiv.

Prosjektleder er Kristin Mellem, kjent kvensk musiker, og med seg har hun styreleder Øivind Mikalsen og kirkemusikkfaglig medarbeider Bjørn Borge.

«Med finansiering fra Arkivverket og Norsk kulturfond er Norsk kirkemusikkarkiv nå operativt, og klar til å starte innsamling av kirkemusikk», bekreftes det fra sistnevnte.

Ta kontakt

Norsk kirkemusikkarkiv går nå aktivt ut for å etablere kontakt med personer og miljø som har materiale som bør bevares for ettertiden. Om man sitter på samlinger av kirkemusikk som bør bli tilgjengelig for flere, sier Borge, har man nå en gylden mulighet til å sikre overlevering og fagmessig ivaretakelse.

Fra venstre ser vi prosjektleder Kristin Mellem, leder for Arkiv i Nordland Ketil Jensen, kirkemusikkfaglig medarbeider Bjørn Borge og leder for kirkemusikksenter Nord Øyvind Mikalsen. (Foto: Ida M. Jensen)

«Vi håper mange tar kontakt, slik at vi sammen kan ta vare på denne viktige kulturarven. Målet er at fremtidige generasjoner skal få god tilgang på landets store og varierte kirkemusikalske arv. I første omgang konsentreres arbeidet om å berge og bevare noter. Norsk kirkemusikkarkiv vil deretter ta imot dokumenter, publikasjoner og lyd/bildefiler», sier kirkefaglig medarbeider.

Mye har gått tapt

Det ferske arkivets oppdrag er å ivareta noter og annet kirkemusikalsk materiale, og gjøre det tilgjengelig for alle interesserte. Kirkemusikkarkivet henvender seg derfor bredt, og vil ta imot noter fra kirkelige- og andre organisasjoner, fra arkiv og private samlinger. Kirkemusikkarkivet skal være digitalt og fysisk, og ha besøkssenter i Bodø. Det framgår også at det arkivfaglige ansvaret ivaretas av Arkiv i Nordland, som de allerede har en intensjonsavtale med.

«Fram til i dag har landets kirkemusikalske arv ikke vært bevart systematisk. Kirkemusikksamlinger har i mange tilfeller kun vært tilgjengelig for eierne, og mye materiale har gått tapt i årenes løp. Det finnes store mengder noter på Nasjonalbiblioteket og i andre arkiv, men det er i dag vanskelig å gjøre søk i samlingene. Norsk kirkemusikkarkiv setter nå i gang en prosess med samordning, innsamling og kategorisering av kirkemusikk. Målet er at det skal bli lett å søke opp, og få tilgang til landets kirkemusikalske arv», sier Borge.

Løfte og gjøre synlig

Vi tar med at det nyopprettede musikkarkivet baserer seg på en modell der kirkemusikalske- og arkivfaglig ansatte jobber sammen. Databasen med kirkemusikk skal bli søkbar, og samlet sett bidra til å løfte, synliggjøre og koordinere tilgangen til allerede eksisterende kirkemusikalske samlinger og arkiv over hele landet.