Nye FFK vil spille en forsoningsrolle, og med penger kan man bygge opp og ta vare på. Så også det kvenske, både språket og kulturen. (Illustrasjonsfoto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

God grunn til å håpe på minst en dobling.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Forslag til budsjett for 2024 og økonomiplanen for nye Finnmark fylkeskommune er klar», melder Finmarkun fylkinkomuuni på sine hjemmesider.

De varsler et historisk budsjett for Finnmark, der man skal opprettholde tjenestetilbudet, få i sving et nytt inntektssystem, og skaffe mer penger på bok.

Fra en kvensk synsvinkel har forslaget et par ekstra lesverdige punkter. Det gjelder festival-satsingen, og det gjelder potten med midler til samiske og kvenske/norskfinske formål.

Fylkeskommunen viser her til årets sannhetsrapport, og skriver at de på ulike måter bør ta en rolle i forsoningsarbeidet. Her planlegges det for øvrig en sak til fylkestinget i mars neste år om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, der også fylkeskommunens rolle og virkemidler i forsoningsarbeidet vil være tema.

Uansett, ett klart virkemiddel er tilskuddsordninger. Her har fylkeskommunen lengst nord allerede en søkbar ordning til samiske formål på kroner 500 000, og til kvenske/norskfinske formål på kroner 100 000.

«Det er betydelige behov og søknader. Det foreslås en økning på 500 000 kroner», skriver de, uten at det etter hva vi kan se framgår noen fordelingsnøkkel mellom det samiske og det kvenske.

Det må også være lov til å håpe på mer å rutte med også hva kvenske festivaler angår. Finnmark fylkeskommune skriver at festivaler er viktige av ulike grunner, og der de i dag har 1,3 millioner å tildele, foreslås dette kraftig trappet opp.

«Det fylkeskommunale bidraget har vært det samme over mange år. Samtidig har festivalene utviklet seg, og utgiftene har økt betydelig», erkjenner de, og foreslår en opptrappingsplan i økonomiplanperioden på 300 000 kroner mer i 2024, fulgt av nye 400 000 i 2025, via nye 500 000 i 2026 til nye 1 million kroner i 2027.

Hvis vårt regnestykke er korrekt, og med forbehold for at budsjettforslaget går gjennom, vil Finnmark fylkeskommune i 2027  dermed kunne tildele 3,5 millioner kroner til festivaler. Årlig søker fylkets festivaler rundt 3 millioner kroner, slik at opptrappingen i teorien kan gi et overskudd i 2017, selv om det er å forvente at arrangørene «holder tritt» med sine søknader.