Forrige uke talte Grete Alise Monsen vil danne en armlenkegjeng for å sette fokus på urett som gjøres mot kvenske kulturminner. Dette bildet ble tatt da Monsen talte kvenenes sak under åpne høringa om statsbudsjettet 2016 i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité . KUVA PRIVAT.

Grete Alise Monsen vil danne en armlenkegjeng for å sette fokus på urett som gjøres mot kvenske kulturminner. Dette bildet ble tatt da Monsen talte kvenenes sak under den åpne høringa om statsbudsjettet 2016 i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité sist uke . KUVA PRIVAT.

 

 

– Bli med du også og dann en armlenkegjeng for å sette fokus på denne moralske uretten som er i ferd med å bli gått, oppfordrer leder i Alta kvenforening Grete Alise Monsen på aksjonssiden «La mila leve» på facebook.

Nysnø til tross, klokken elleve i dag, tirsdag, blir det befaring til tjæremila på Skillemoen. Både oppdragsgiver for utbyggingen, Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), og grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) har takket nei til å delta på befaringen. Men det stopper ikke kvenene fra å besøke tjæremila som snart blir begravd under en transformatorstasjon.

– Det er som et under at Statsnett på den omsåkormange mil lange strektningen fra Balsfjord til Skaidi har truffet akkurat på tjæremila fra 1700-tallet med en trafostasjon. Det er den eneste vel bevarte mila i kommunen og et meget viktig kvensk kulturminne. Og de vil altså ikke engang tenke på å flytte den de tilstrekkelige meterne som trengs for at tjæremila fra 1700-tallet ikke skal bli ødelagt, skriver Monsen på aksjonssiden. 

Kvenforeningslederen oppfordrer til oppmøte på Kvenstua klokken ti, slik at en kan kjøre til Skillemoen i samlet tropp.

 

Les også:

NVE prioriterer ikke befaring

– Dette er en viktig prinsippsak

 Gir ikke opp kampen

 Ber om flytting av kraftstasjon

Kraftlinje raserer kvensk kulturminne

 

 

Til orientering: Kvenforeningsleder Grete Alise Monsen er mor til journalist og fungerende redaktør Heidi Nilima Monsen.